Jednoduché projektovanie

Použitie stenových a strešných panelov (dielcov) Ytong na výstavbu priemyselných objektov uľahčuje projektovanie a umožňuje hospodárny spôsob výstavby.

Výhody pórobetónového stavebnicového systému Ytong:

  • Projektovanie v šesťmetrovom rastri
  • Zvislá alebo vodorovná montáž pre individuálne stvárnenie fasád
  • Jednoduché projektovanie univerzálnych strešných konštrukcií
  • Výstavba i zmeny projektu v krátkej dobe
  • Možná demontáž stavebných dielov s nízkymi nákladmi
  • Spoľahlivé projektovanie

Spolehlivé projektování

Stenové a strešné panely (dielce) Ytong sú dostatočne veľké pre hospodárnu výstavbu a zároveň optimálne pre flexibilné projektovanie a architektonickú podobu kvalitnej haly. Štandardné rozmery panelov je vhodné zohľadniť pri plánovaní projektu už v úvodnej fáze. Z osového rastra 6 m sa dá účelne odvodiť počet možností stvárnenia stavby.

Dielce Ytong umožňujú aj jednoduché projektovanie univerzálnych strešných konštrukcií. Šesťmetrové panely triedy pevnosti 4,4 zvládnu v závislosti na sklone strechy zaťaženie vetrom a snehom, podľa druhu spojenia a vystuženia je možné počítať tiež s rôznym prevádzkovým zaťažením. U jednotlivých prípadov sa predkladá statický dôkaz podľa platných atestov a DIN 1055.

Atraktívne kompozície

Na šírku stenových a stropných dielcov sa prihliada aj pri efektívnom projektovaní otvorov vo fasádach alebo strechách. Dvere a okná je vhodné umiestiť vo výške vrstvy dielcov, veľké otvory je možné preklenúť napríklad aj kombináciou zvislo a vodorovne umiestených panelov. Zabudovanie vertikálne prebiehajúcich svetelných pásov cez celú výšku fasády vytvára takisto atraktívny kompozičný prvok. Modulárny systém Ytong pre priemyselné haly a objekty ponúka túto variabilitu bez nutnosti nákladného rezania panelov na stavenisku.

Chcete zmenu?

So stenovými a stropnými dielcami Ytong je možná zmena, a to v krátkych lehotách. Vďaka flexibilite stavebnicového systému nie je problémom ani dnes často nutné projektovanie vyvolané stavbou. Vybratie alebo pridanie otvorov v rámci statických medzí je možné spraviť kedykoľvek a kdekoľvek.