FAQ – odpovede na Vaše najčastejšie otázky

FAQ

Vitajte v novej sekcii, ktorá sa zaoberá Vašimi najčastejšie otázky. Odpovede na tieto otázky sme spracovali do krátkych videí, ktorá názorne prezentujú možné riešenia. Veríme, že táto sekcia bude dobrým pomocníkom a radcom vo Vašej práci.

 
 • Možno použiť Ytong do suterénu?

 • Prečo vašu masívnu strechu a nie krov?

 • Aký môže byť min. presah väzby u tvárnic?

 • Konštrukčné detaily

 • Kastlík + YQ U profil

 • Aké omietky môžem použiť?

 • Spracujete mi výkaz?

 • Ako vyriešiť preklad nad posuvnými dverami?

 • Aká je max. výška a dĺžka u vašej priečky?

 • Do akej max hĺbky môžem vykonávať rozvody?

 • Preklady do SILKY

 • Je možné preklady rezať?

 • Aké je maximálna vyloženie-excentricita?

 • Možno skombinovať Silky a YTONG?

 • Ako kotviť ťažšie predmety do steny?