Energetická certifikácia budov

V spolupráci s odborníkmi spoločnosti Delphia, najväčšieho vydavateľa Energetických certifikátov na Slovensku, Vám ponúkame vypracovanie Energetického certifikátu budovy

Energetický certifikát na rodinný dom za 1/2 ceny - pri kúpe minimálne 30 m3 tvárnic Ytong na rodinný dom

 • Spracovanie do 2 pracovných dní od obdržania podkladov.
 • ECB aj v digitálnej aj v tlačovej forme

 

Energetický certifikát na rodinný dom za plnú cenu - bez zakúpenia materiálu Ytong

Vypracovanie ECB v zmysle zákona č. 555/2005 z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov, ktorý je doplnený o zákon č. 300/2012 z 18. septembra 2012.

 • Spracovanie do 2 pracovných dní od obdržania podkladov.
 • ECB aj v digitálnej aj v tlačovej forme

 

Podklady, ktoré sú potrebné na vypracovanie energetického certifikátu ECB na rodinný dom:

 • Názov stavby, adresa, parcelné číslo.
 • Meno a adresa objednávateľa.
 • Pôdorys prízemia prípadne aj poschodia.
 • Rez domom so skladbou steny, podlahy a strechy.
 • Typ okien.
 • Fotky objektu od ulice.
 • Typ vykurovania, názov kotla a výkon kotla.
 • Typ ohrevu teplej vody, zásobník alebo prietokový, názov a výkon.
 • Distribúcia tepla (radiátory, podlahové vykurovanie).