Energetická optimalizácia rodinného domu

V spolupráci s odborníkmi spoločnosti Delphia Vám ponúkame vypracovanie Energetickej optimalizácie domu s cieľom zaradenia rodinného domu do energetickej triedy A0.

Spracujeme pre Vás výpočet podľa existujúcej projektovej dokumentácie, plus na výber dva varianty spĺňajúce zaradenie do energetickej triedy A0. Jeden Vami vybratý variant Vám doručíme vo forme projektového hodnotenia v 5 paré dokumentácie. Projektové hodnotenie sa dá použiť ako nutná súčasť projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu.

EOD za zvýhodnenú cenu platí pre zákazníkov, ktorý majú v projekte svojho rodinného domu navrhnuté steny z tvárnic Ytong

 

EOD za plnú cenu - bez zakúpenia materiálu Ytong

 

Energetické triedy

V každej kategórii budov patrí budova do energetickej triedy podľa hodnoty globálneho ukazovateľa. Globálny ukazovateľ hospodárnosti budovy je primárna energia, ktorá sa určí z množstva dodanej energie do budovy upravenej konverzným faktorom primárnej energie.

Energetické triedy podľa globálneho ukazovateľa sú A0 až G.

Energetická triedy A0 a A1 sa dajú dosiahnuť len veľmi kvalitnou tepelnou ochranou (izoláciou) a využívaním obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

Podklady, ktoré sú potrebné na vypracovanie EOD:

  • Vyplnený Dotazník k energetickej optimalizácii domu.
  • Pôdorysy všetkých podzemných a nadzemných podlaží, pôdorys krovu a strechy.
  • Rezy domom so skladbou steny, podlahy a strechy, pohľady.
  • Situácia.