Doprava materiálu zdarma

  • Zaistíme dopravu stavebného materiálu Ytong z výrobného závodu priamo k vám na stavbu.
  • Ucelené kamióny (objem materiálu 27 a viac paliet, resp. 24 t tovaru na jednom vozidle) dopravujeme zdarma, vrátane naloženia.

    Zaistíme dopravu na miesto stavby!