Odporúčané ceny veľkoformátových produktov

 

 

 

Ytong Jumbo – veľkoformátové pórobetónové tvárnice

hr. muriva bez omietok výrobok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na paletě spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm typ mm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: hladké
375 Univerzal 599×375×749 3,41 2,2 8 3,60 3,2 54,36 65,23
300 Univerzal 599×300×749 2,73 2,2 8 3,60 2,6 43,46 52,15
250 Univerzal 599×250×749 2,27 2,2 12 5,40 2,1 36,22 43,46
375 Statik 599×375×749 2,68 2,2 8 3,59 3,0 59,85 71,82
300 Statik 599×300×749 2,14 2,2 8 3,59 2,6 47,86 57,43
250 Statik 599×250×749 1,79 2,2 12 5,38 2,1 39,94 47,93
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong lepiaca malta

balenie obsah palety expedičná hmotnosť palety cena cena s DPH
kg vrece vrieca; kskg/pal. €/ks€/ks
Ytong lepiaca malta 17 30 530 6,63 7,96
Možnosť predaja po vreciach.

Služby

názov jednotka hodnota
poskytovanej
služby
cena pri odbere
materiálu
bez DPH
cena pri odbere
materiálu
s DPH
 
Prenájom malého žeriavu s príslušenstvom
(kliešte, schodíky)
kalendárny deň 30,- 30,- 36,-
Doprava žeriavu na stavbu a prevzatie techniky
po ukončení murovacích prác
ks podľa skutočných nákladov
Prenájom montážnych prostriedkov pre montáž priečkovych panelov ks podľa individuálnej dohody
Žeriavy typu MK200 a MK300 s únosnosťou 200 kg a 300 kg.
Po objednaní žeriavu je uzavretá s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce so žeriavom budú vykonávať v súlade s STN ISO 12480-1 Žeriavy - Bezpečné používanie a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“. Predmet nájmu môže byť užívaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie. Za vzdelávanie osôb a prácu so žeriavom zodpovedá nájomca.
Viac technických dát o minižeriavom nájdete v technickom liste.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustračné foto malého žeriavu.

 

 

Silka Tempo

Silka Tempo - veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice výšky 600 mm

 
výrobok rozmery
d × š × v
vzduchová nepriezvučnosť
laboratórná RW
kusov na m² zdiva kusov na paletě plocha muriva na paletě spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm dB ks/m² ks m²/pal kg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: Pero + Drážka  
Silka Tempo 240 (20-2,0) 498×240×600 57 3,3 12 3,60 2,2 43,94 52,73
Silka Tempo 240 3/4 (20-2,0) 373×240×600 57 4,4 12 2,70 2,2 44,10 52,92
Silka Tempo 240 1/2 (20-2,0) 248×240×600 57 6,7 24 3,59 2,2 44,09 52,91
Silka Tempo 180 (20-2,0)
498×180×600 54 3,3 16 4,80 1,6 33,03 39,64
Silka Tempo 180 3/4 (20-2,0) 373×180×600 54 4,4 16 3,60 1,6 33,07 39,68
Silka Tempo 180 1/2 (20-2,0) 248×180×600 54 6,7 32 4,79 1,6 33,06 39,67
* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Silka - tvárnica pre akustické nosné murivo

Silka - vápenno-pieskové tvárnice Silka výšky < 200 mm – doplnkové**

hr. muriva bez omietok výrobok rozmery
d × š × v
vzduchová nepriezvučnosť
laboratórná RW
kusov na palete objem
na palete
expedičná
hmotnosť
kusov na m² zdiva plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mm dB ks/pal. m3/pal kg/pal ks/m² m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka EQ175/240 (20-1,8)*** 333×240×174 56 54 0,715 1372 17,1 3,16 4,9 42,97 51,56
240 Silka EQ125/240 (20-1,8)*** 333×240×124 56 72 0,714 1304 24,0 3,01 6,9 42,87 51,44
240 Silka EQ100/240 (20-1,8)*** 333×240×98 56 90 0,705 1289 30,2 2,98 8,9 42,90 51,48
180 Silka EQ175/180 (20-1,8)*** 333×180×174 53 60 0,626 1146 17,1 3,51 5,1 32,10 38,52
180 Silka EQ125/180 (20-1,8)*** 333×180×124 53 96 0,714 1304 24,0 4,01 5,1 31,97 38,36
180 Silka EQ100/180 (20-1,8)*** 333x180x98 53 120 0,705 1289 30,2 3,97 6,7 32,18 38,62
* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
** Dodávajú sa len na objekt.
*** Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
Ytong - Prefabrikované překlady

Prefabrikované betónové preklady

hrúbka
produktu
bez omietok
výrobok rozmery
d × š × v
svetlosť
otvoru
kusov
v
balení
expedičná
hmotnosť
expedičná
hmotnosť
cena za kus cena za kus s DPH
typ mmmm ks/bal kg/ks kg/pal €/ks €/ks
115* NBP 115-3500 3500×115×195 3100 8 185 1490 83,43 100,12
115* NBP 115-3000 3000×115×195 2600 8 159 1282 72,31 86,77
115 NBP 115-2000 2 000×115×195 1600 8 106 858 48,39 58,07
115 NBP 115-1400 1 400×115×195 1000 8 74 602 34,48 41,38
115* NBP 115-1200 1200×115×195 900 8 64 522 29,48 35,38
115* NBP 115-1000 1000×115×195 700 8 53 434 24,47 29,36
60* NBP 60-3500 3500×60×195 3100 13 96 1256 63,41 76,09
60 NBP 60-3000 3000×60×195 2600 13 82 1074 54,51 65,41
60 NBP 60-2000 2000×60×195 1600 13 55 723 37,82 45,38
60 NBP 60-1400 1400×60×195 1000 13 38 502 26,15 31,38
60* NBP 60-1200 1200×60×195 900 13 33 437 22,25 26,70
60* NBP 60-1000 1000×60×195 700 13 28 372 18,91 22,69
* NOVINKA
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Možnosť kusového predaja.

Silka lepiaca malta

balenie obsah palety expedičná hmotnosť palety cena cena s DPH
kg vrece vrieca; kskg/pal. €/ks€/ks
Ytong/Silka lepiaca malta zimná 25 49 1245 12,69 15,23
Silka lepiaca malta 25 28 720 10,81 12,97
Možnosť predaja po vreciach.

Služby

názov jednotka hodnota
poskytovanej
služby
cena pri odbere
materiálu
bez DPH
cena pri odbere
materiálu
s DPH
 
Výkres skladby k objednanej stenovej
konštrukcii Silka Tempo
1,20 zadarmo zadarmo
Prenájom kotúčovej píly pre tvárnice
Silka malého formátu
(bez diamantového kotúča)
kalendárny deň 30,00 12,50 15,00
Diamantový kotúč 700/60 mm,
účinná výška 10 mm
ks   365,00 365,00
Prenájom malého žeriavu s príslušenstvom (kliešte,
schodíky)*
kalendárny deň 30,00 30,00 36,-
Doprava žeriavu na stavbu a prevzatie techniky
po ukončení murovacích prác
ks podľa skutočných nákladov
* Cena je orientačná. Finálna cena bude stanovená podľa individuálnej zákazky.
Žeriavy typu MK200 a MK300 s únosnosťou 200 kg a 300 kg.
Po objednaní žeriavu je uzavretá s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce so žeriavom budú vykonávať v súlade s STN ISO 12480-1 Žeriavy - Bezpečné používanie a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“. Predmet nájmu môže byť užívaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie. Za vzdelávanie osôb a prácu so žeriavom zodpovedá nájomca. Viac technických dát o minižeriavom nájdete v technickom liste.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustračné foto kotúčovej píly.

 

 

Ytong - zakládací tvárnice

Ytong stenové panely*

  tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,160 W/(m.K)
hrúbka
panelu/steny
bez omietok
výrobok rozmery
dl × š × hr
tepelný odpor R10,DRY kusov
na paletě
plocha muriva
na paletě
spotreba
malty
Ytong fix P
cena
panelov
cena panelov
s DPH
mm typ mm m²K/W ksm²/palkg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: bez profilovania
Štandardný výrobok
250 SWE 250 2620×598×250 1,56 3 4,7 1,9 50,76 60,91
250 SWE 250 2620×498×250 1,56 3 3,9 2,2 50,76 60,91
Atypický výrobok
300 SWE 300 2 440 až 2 960 × 598 / 498 × 300 1,88 3 5,30 2,3 / 2,7 74,00 88,80
250 SWE 250 2 440 až 2 960 × 598 / 498 × 250 1,56 3 5,30 1,9 / 2,2 63,00 75,60
Doplnkový výrobok
300 SWE 300 2 000 / 2 250 / 2 500 × 250 × 300 1,88 8 5,0 5,0 164,00 196,80
250 SWE 250 2 000 / 2 250 × 250 × 250 1,56 12 6,8 4,2 135,00 162,00
Dostupné 5/2021.
* Možno vyrobiť na zákazku vo výškovom module po 20 mm v rozmedzí 2 440–2 960 mm.
Minimálne objednávacie množstvo sú 4 palety (12 ks).
Dodacia lehota dohodou. Cena podľa individuálnej kalkulácie.
K panelom dodávame montážne doplnky. Množstvo, balenie a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.


Ytong Klasik - tvárnice pre priečky a výplňové murivo

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 2,8 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,130 W/(m.K)
hr. muriva bez omietok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mmmmm²K/W ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: bez profilovania
200 599×200×249 1,54 6,7 42 6,30 2,8 28,76 34,51
150 599×150×249 1,15 6,7 60 9,00 2,1 22,39 26,87
125* 599×125×249 0,96 6,7 72 10,80 1,8 18,97 22,76
100** 599×100×249 0,77 6,7 90 13,50 1,4 16,39 19,63
75 599×75×249 0,58 6,7 120 18,00 1,1 12,54 15,05
* Priečka spĺňa akustické požiadavky medzi jednou obytnou miestnosťou a ostanými miestnosťami bytu podľa STN 73 0532. Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 44 dB bola nameraná pre omietnuté murivo. Použitá Ytong vnútorná omietka akustická v hrúbke 15 mm z oboch strán.
** Priečka spĺňa akustické požiadavkypre bežné kancelárie a pracovne podľa STN 73 0532. Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 42 dB bola nameraná pre omietnuté murivo. Použitá Ytong vnútorná omietka akustická v hrúbke 15 mm z oboch strán, pozri str. 24.

 

 

 

Ytong priečkové panely

   
hr. panelu/
priečky bez
povrchových úprav
výrobok rozmery
š x hr. x hr.
tepelný odpor R10,DRY kusov na palete objem na paletě max. expedičná
hmotnosť
max.
plocha
muriva na
palete max.
spotreba malty Ytong fix P cena panelov cena panelov s DPH
mm typ mm m²K/W ks m3/pal kg/pal m²/pal kg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: hladké
100 GHT 100 2 200 až 2 900 × 598 × 100 0,63 8 1,387 1157 13,90 0,84 17,- 20,40
100 GHT 100 2 200 až 2 900 × 598 × 100 0,63 7 1,214 1015 12,20 0,84 17,- 20,40
75 GHT 75 2 200 až 2 900 × 598 × 75 0,47 10 1,301 1093 17,40 0,58 13,- 15,60
Panely sa vyrábajú na zákazku vo vyššie uvedených rozmeroch a vo výškovom module po 20 mm.
Minimálne objednávacie množstvo sú 4 palety (75 mm - 40 ks, 100 mm - 30 ks).
Dodacia lehota dohodou.
K panelom dodávame montážne doplnky (pružné podložky, kotvy, drevené kliny a pod.), množstvo, balenie a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

 

Co je v ceně Ytong

 

Potrebujete pomoc pri výpočte?

Radi Vám zdarma pomôžeme spočítať presný objem a cenu materiálu na Vašu stavbu alebo stavebné úpravy. Zanechajte nám kontakt a spojí sa s Vami náš špecialista, ktorý Vám pomôže s presnou kalkulácií kalkuláciou nákladov.


Mám záujem o odborné poradenstvo ZADARMO

 

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong - presné tvárnice pre obmurovky

  tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,140 W/(m.K)
hr. muriva bez omietok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mmmmm²K/W ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: bez profilovania
50 599×50×249 0,36 6,7 156 23,40 0,7 8,98 10,78

Ytong - oblúkové segmenty

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 2,8 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,130 W/(m.K)
hr. muriva bez omietok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mmmmm²K/W ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: bez profilovania
R 100/90/30° 480×100×249 0,77 8,3 36 4,33 1,5 104,92 125,90
R 60/50/60° 560×100×249 0,77 7,1 36 5,05 1,4 103,99 124,79
Možnosť kusového predaja.

Ytong - nenosné preklady

výrobok rozmery
d × š × v
svetlost
otvoru
kusov na palete jednotková hmotnost expedičná hmotnost palety cena za kus cena za kus s DPH
  mmmmks/pal.kg/kskg/pal.€/ks€/ks
NEP 150-1250 1250x150x249 1010 30 39,0 1190 34,01 40,81
NEP 125-1250 1250x125x249 1010 36 32,0 1172 28,34 34,01
NEP 100-2500 2500x100x249 2250 21 alebo 24* 52,0 1268 49,24 59,09
NEP 100-1250 1250x100x249 1010 45 26,0 1190 24,61 29,53
NEP 75-1250 1250x75x249 1010 60 20,0 1220 18,61 22,33
* Počet ks/pal je nutné dohodnúť vopred.
Možnosť kusového predaja.

 

Panely sa vyrábajú na zákazku vo vyššie uvedených rozmeroch a vo výškovom module po 20 mm. Po individuálnej konzultácii je možné vyrobiť atypické panely až do dĺžky 3 000 mm.
Minimálne objednávacie množstvo sú 4 palety (75 mm - 40 ks, 100 mm - 30 ks).
Dodacia lehota dohodou.
K panelom dodávame montážne doplnky (pružné podložky, kotvy, drevené kliny a pod.), množstvo, balenie a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

 

 

Ytong malta fix P

balenie obsah palety expedičná hmotnosť palety cena cena s DPH
kg vrece vrieca; kskg/pal. €/ks€/ks
Ytong malta fix P 25 40 1020 26,72 32,06

Služby

názov jednotka hodnota
poskytovanej
služby
cena pri odbere
materiálu
bez DPH
cena pri odbere
materiálu
s DPH
 
Vyhotovenie montážnych plánov
priečkových panelov
1,20 zadarmo zadarmo
Praktické zaškolenie montáže velkoformátových produktov poldeň 150,00 zadarmo zadarmo
Prenájom montážnych prostriedkov ks   podľa individuálnej dohody
Ytong - suché maltové směsi
Ilustračné foto montážnych prostriedkov


Obvodové steny | Nosné steny | Priečky | Velkoformátové produkty | Preklady | Obmurovky | Tepelnoizolačné dosky | Schody a stropy | Masívne strechy | Malty | Systémové omietky Ytong | Doplnkový sortiment | Náradie