Odporúčané ceny veľkoformátových produktov

 

 

 

Ytong Jumbo – veľkoformátové pórobetónové tvárnice

hr. muriva bez omietok výrobok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na paletě spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm typ mm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: hladké
375 Univerzal 599×375×749 3,41 2,2 8 3,60 3,2 50,33 60,40
300 Univerzal 599×300×749 2,73 2,2 8 3,60 2,6 40,25 48,30
250 Univerzal 599×250×749 2,27 2,2 12 5,40 2,1 33,55 40,26
375 Statik 599×375×749 2,68 2,2 8 3,59 3,0 55,41 66,49
300 Statik 599×300×749 2,14 2,2 8 3,59 2,6 44,31 53,17
250 Statik 599×250×749 1,79 2,2 12 5,38 2,1 36,98 44,38
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong lepiaca malta

balenie obsah palety expedičná hmotnosť palety cena cena s DPH
kg vrece vrieca; kskg/pal. €/ks€/ks
Ytong lepiaca malta 17 30 530 6,14 7,37
Možnosť predaja po vreciach.

Služby

názov jednotka hodnota
poskytovanej
služby
cena pri odbere
materiálu
bez DPH
cena pri odbere
materiálu
s DPH
 
Prenájom malého žeriavu s príslušenstvom
(kliešte, schodíky)
kalendárny deň 30,- 30,- 36,-
Doprava žeriavu na stavbu a prevzatie techniky
po ukončení murovacích prác
ks podľa skutočných nákladov
Prenájom montážnych prostriedkov pre montáž priečkovych panelov ks podľa individuálnej dohody
Žeriavy typu MK200 a MK300 s únosnosťou 200 kg a 300 kg.
Po objednaní žeriavu je uzavretá s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce so žeriavom budú vykonávať v súlade s STN ISO 12480-1 Žeriavy - Bezpečné používanie a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“. Predmet nájmu môže byť užívaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie. Za vzdelávanie osôb a prácu so žeriavom zodpovedá nájomca.
Viac technických dát o minižeriavom nájdete v technickom liste.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustračné foto malého žeriavu.

 

 

Silka Tempo

Silka Tempo - veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice výšky 600 mm

 
výrobok rozmery
d × š × v
vzduchová nepriezvučnosť
laboratórná RW
kusov na m² zdiva kusov na paletě plocha muriva na paletě spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm dB ks/m² ks m²/pal kg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: Pero + Drážka  
Silka Tempo 240 (20-2,0) 498×240×600 57 3,3 12 3,60 2,2 41,83 50,20
Silka Tempo 240 3/4 (20-2,0) 373×240×600 57 4,4 12 2,70 2,2 42,00 50,40
Silka Tempo 240 1/2 (20-2,0) 248×240×600 57 6,7 24 3,59 2,2 42,00 50,40
Silka Tempo 180 (20-2,0)
498×180×600 54 3,3 16 4,80 1,6 31,46 37,75
Silka Tempo 180 3/4 (20-2,0) 373×180×600 54 4,4 16 3,60 1,6 31,50 37,80
Silka Tempo 180 1/2 (20-2,0) 248×180×600 54 6,7 32 4,79 1,6 31,52 37,82
* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Silka - tvárnica pre akustické nosné murivo

Silka - vápenno-pieskové tvárnice Silka výšky < 200 mm – doplnkové**

hr. muriva bez omietok výrobok rozmery
d × š × v
vzduchová nepriezvučnosť
laboratórná RW
kusov na m² zdiva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mm dB ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka EQ175/240 (20-1,8)*** 333×240×174 56 17,1 45 2,63 4,9 40,90 49,08
240 Silka EQ125/240 (20-1,8)*** 333×240×124 56 24,0 72 3,01 6,9 40,93 49,12
240 Silka EQ100/240 (20-1,8)*** 333×240×98 56 30,2 90 2,98 8,9 40,75 48,90
180 Silka EQ175/180 (20-1,8)*** 333×180×174 53 17,1 60 3,51 5,1 30,55 36,66
180 Silka EQ125/180 (20-1,8)*** 333×180×124 53 24,0 96 4,01 5,1 30,51 36,61
180 Silka EQ100/180 (20-1,8)*** 333x180x98 53 30,2 120 3,97 6,7 30,64 36,77
* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
** Dodávajú sa len na objekt.
*** Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
Ytong - Prefabrikované překlady

Prefabrikované betónové preklady

hrúbka
produktu
bez omietok
výrobok rozmery
d × š × v
svetlosť
otvoru
kusov
v
balení
expedičná
hmotnosť
expedičná
hmotnosť
cena za kus cena za kus s DPH
typ mmmm ks/bal kg/ks kg/pal €/ks €/ks
115 NBP 115-2000 2 000×115×195 1600 8 106 857 43,50 52,20
115 NBP 115-1400 1 400×115×195 1000 8 74 601 31,00 37,20
60 NBP 60-3000 3 000×60×195 2600 13 82 1074 49,00 58,80
60 NBP 60-2000 2 000×60×195 1600 13 55 723 34,00 40,80
60 NBP 60-1400 1 400×60×195 1000 13 38 502 23,50 28,20
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Silka lepiaca malta

balenie obsah palety expedičná hmotnosť palety cena cena s DPH
kg vrece vrieca; kskg/pal. €/ks€/ks
Ytong/Silka lepiaca malta zimná 25 49 1245 11,75 14,10
Silka lepiaca malta 25 28 720 10,01 12,01
Možnosť predaja po vreciach.

Služby

názov jednotka hodnota
poskytovanej
služby
cena pri odbere
materiálu
bez DPH
cena pri odbere
materiálu
s DPH
 
Výkres skladby k objednanej stenovej
konštrukcii Silka Tempo
1,20 zadarmo zadarmo
Prenájom kotúčovej píly pre tvárnice
Silka malého formátu
(bez diamantového kotúča)
kalendárny deň 30,00 12,50 15,00
Diamantový kotúč 700/60 mm,
účinná výška 10 mm
ks   365,00 365,00
Prenájom malého žeriavu s príslušenstvom (kliešte,
schodíky)*
kalendárny deň 30,00 30,00 36,-
Doprava žeriavu na stavbu a prevzatie techniky
po ukončení murovacích prác
ks podľa skutočných nákladov
* Cena je orientačná. Finálna cena bude stanovená podľa individuálnej zákazky.
Žeriavy typu MK200 a MK300 s únosnosťou 200 kg a 300 kg.
Po objednaní žeriavu je uzavretá s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce so žeriavom budú vykonávať v súlade s STN ISO 12480-1 Žeriavy - Bezpečné používanie a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“. Predmet nájmu môže byť užívaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie. Za vzdelávanie osôb a prácu so žeriavom zodpovedá nájomca. Viac technických dát o minižeriavom nájdete v technickom liste.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustračné foto kotúčovej píly.

 

 

Ytong - zakládací tvárnice

Ytong stenové panely*

  tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,160 W/(m.K)
hrúbka
panelu/steny
bez omietok
výrobok rozmery
dl × š × hr
tepelný odpor R10,DRY kusov
na paletě
plocha muriva
na paletě
spotreba
malty
cena
panelov
cena panelov
s DPH
mm typ mm m²K/W ksm²/palkg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: bez profilovania
250 SWE 250 2620×598×250 1,56 3 4,7 2,1 42,00 50,40
NOVINKA - od 1.4.2021
Na zákazku možno vyrobiť panely aj v šírke 498 mm a vo výškovom module po 20 mm v rozmedzí 2 440 – 2 960 mm.
Minimálne objednávacie množstvo sú 4 palety (12 ks).
Dodacia lehota dohodou. Cena podľa individuálnej kalkulácie.
K panelom dodávame montážne doplnky. Množstvo, balenie a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.


Ytong priečkové panely

   
hr. panelu/
priečky bez
povrchových úprav
výrobok rozmery
š x hr. x dl.
tepelný odpor R10,DRY kusov na palete objem na paletě spotreba malty cena panelov cena panelov s DPH
mm typ mm m²K/W ks m3/palkg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: hladké
100 GHT 100 598 × 100 × 2 200 až 3 000 0,63 7 nebo 8 1,440 0,84 15,- 18,00
75 GHT 75 598 × 75 × 2 200 až 3 000 0,47 10 1,350 0,58 12,- 14,40
Panely sa vyrábajú na zákazku vo vyššie uvedených rozmeroch a vo výškovom module po 20 mm.
Minimálne objednávacie množstvo sú 4 palety (75 mm - 40 ks, 100 mm - 30 ks).
Dodacia lehota dohodou.
K panelom dodávame montážne doplnky (pružné podložky, kotvy, drevené kliny a pod.), množstvo, balenie a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

 

 

Ytong malta fix P

balenie obsah palety expedičná hmotnosť palety cena cena s DPH
kg vrece vrieca; kskg/pal. €/ks€/ks
Ytong malta fix P 25 40 1020 24,74 29,69

Služby

názov jednotka hodnota
poskytovanej
služby
cena pri odbere
materiálu
bez DPH
cena pri odbere
materiálu
s DPH
 
Vyhotovenie montážnych plánov
priečkových panelov
1,20 zadarmo zadarmo
Praktické zaškolenie montáže velkoformátových produktov poldeň 150,00 zadarmo zadarmo
Prenájom montážnych prostriedkov ks   podľa individuálnej dohody
Ytong - suché maltové směsi
Ilustračné foto montážnych prostriedkov


Obvodové steny | Nosné steny | Priečky | Velkoformátové produkty | Preklady | Obmurovky | Tepelnoizolačné dosky | Schody a stropy | Masívne strechy | Malty | Systémové omietky Ytong | Doplnkový sortiment | Náradie