Veľkoformátové produkty

 

Ytong - Jumbo

Ytong Jumbo – veľkoformátové pórobetónové tvárnice

hr. muriva bez omietok výrobok rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10,DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na paletě spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm typ mm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: hladké
250 Univerzal 599x749x250 2,27 2,2 12 5,40 2,1 31,21 37,45
300 Univerzal 599x749x300 2,73 2,2 8 3,60 2,6 37,45 44,94
375 Univerzal 599x749x375 3,41 2,2 8 3,60 3,2 46,81 56,17
250 Statik 599x749x250 1,79 2,2 12 5,38 2,1 34,88 41,86
300 Statik 599x749x300 2,14 2,2 8 3,59 2,6 41,79 50,15
375 Statik 599x749x375 2,68 2,2 8 3,59 3,0 52,57 62,72
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong lepiaca malta

balenie obsah palety expedičná hmotnosť palety orientačná spotreba
suchej zmesi*
cena cena s DPH
kg vrece vrieca; kskg/pal. kg/m² €/ks€/ks
Ytong lepiaca malta 17 30 530 14/17 kg/m³** 5,96 7,15
* Skutočná spotreba záleží na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.
** Spotreby pre tvárnice s profilovaním: Pero + Drážka (a úchopové Kapsy) / bez profilovania.
Možnosť predaja po vreciach.

Služby

názov jednotka hodnota
poskytovanej
služby
cena pri odbere
materiálu
bez DPH
cena pri odbere
materiálu
s DPH
 
Prenájom malého žeriavu s príslušenstvom
(kliešte, schodíky), min. nájom 14 kalendárnych dní*
kalendárny deň 30,- 30,- 36,-
Doprava žeriavu na stavbu a prevzatie techniky
po ukončení murovacích prác
ks podľa skutočných nákladov
* Únosnosť žeriavu 300 kg pri vyložení 5 m, výška háku 4,5 m/6,0, pracovná výška 3,75 m/5,25 m, 400 V/50 Hz.
Po objednání žeriavu je uzatvorená s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce so žeriavom budú realizované v súlade s STN EN 13157
Žeriavy. Bezpečnosť. Zdvíhacie zariadenia s ručným pohonom. a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“.
Predmet nájmu môže byť používaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie.
Za preškolenie osôb zodpovedá nájomca.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustračné foto malého žeriavu.

 

 

Silka Tempo

Silka Tempo - veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice výšky 600 mm

 
výrobok rozmery
d × v × š
normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb kusov na m² zdiva kusov na paletě plocha muriva na paletě spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm N/mm² ks/m²ksm²/palkg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: Pero + Drážka  
Silka Tempo 24 498×600×240 20,0 3,3 12 3,60 2,16 41,83 50,20
Silka Tempo 24 (3/4) 373×600×240 20,0 4,4 12 2,70 2,16 42,00 50,40
Silka Tempo 24 (1/2) 248×600×240 20,0 6,7 24 3,59 2,16 42,00 50,40
Silka Tempo 18 498×600×180 20,0 3,3 16 4,80 1,62 31,46 37,75
Silka Tempo 18 (3/4) 373×600×180 20,0 4,4 16 3,60 1,62 31,50 37,80
Silka Tempo
18 (1/2)
248×600×180 20,0 6,7 32 4,79 1,62 31,52 37,82

Silka - tvárnica pre akustické nosné murivo

Silka - doplnkové tvárnice pre veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice Silka Tempo

hr. muriva bez omietok výrobok rozmery
d × v × š
vzduchová nepriezvučnosť
laboratórná RW
kusov na m² zdiva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mm dB ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka24 333x199x240 59 15,0 45 3,01 4,32 40,59 48,71
180 Silka18 333x199x180 53 15,0 60 4,00 3,24 30,48 36,58
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka EQ175/240 333x174x240 20,0 17,1 45 2,63 4,9 40,90 49,08
180 Silka EQ175/180 333x174x180 20,0 17,1 60 3,51 3,7 30,55 36,66
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka EQ125/240 333x124x240 20,0 24,0 72 3,01 6,9 40,93 49,12
180 Silka EQ125/180 333x124x180 20,0 24,0 96 4,01 5,1 30,51 36,61
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka10/24 333x98x240 59 30,2 90 2,98 8,88 40,75 48,90
180 Silka10/18 333x98x180 53 30,2 120 3,97 6,66 30,64 36,77
Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
VNÚTORNÉ NOSNÉ A NENOSNÉ STENY
Dovoz z EÚ. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
Ytong - Prefabrikované překlady

Prefabrikované betónové preklady

hrúbka
produktu
bez omietok
výrobok rozmery
d × v × š
svetlosť
otvoru
kusov
v
balení
expedičná
hmotnosť
expedičná
hmotnosť
cena za kus cena za kus s DPH
typ mmmm ks/bal kg/ks kg/pal €/ks €/ks
115 NBP 115-2000 2 000×195×115 1600 8 106 857 43,50 52,20
115 NBP 115-1400 1 400×195×115 1000 8 74 601 31,00 37,20
60 NBP 60-3000 3 000×195×60 2600 13 82 1074 49,00 58,80
60 NBP 60-2000 2 000×195×60 1600 13 55 723 34,00 40,80
60 NBP 60-1400 1 400×195×60 1000 13 38 502 23,50 28,20
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Silka lepiaca malta

balenie obsah palety expedičná hmotnosť palety orientačná spotreba
suchej zmesi*
cena cena s DPH
kg vrece vrieca; kskg/pal. kg/m² €/ks€/ks
Ytong/Silka lepiaca malta zimná 25 49 1245 14/17 kg/m³** 11,41 13,69
Silka lepiaca malta 25 28 720 14/17 kg/m³** 9,72 11,66
* Skutočná spotreba záleží na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.
** Spotreby pre tvárnice s profilovaním: Pero + Drážka (a úchopové Kapsy) / bez profilovania.
Možnosť predaja po vreciach.

Služby

názov jednotka hodnota
poskytovanej
služby
cena pri odbere
materiálu
bez DPH
cena pri odbere
materiálu
s DPH
 
Výkres skladby k objednanej stenovej
konštrukcii Silka Tempo
1,20 1,20 1,44
Prenájom kotúčovej píly pre tvárnice
Silka malého formátu
(bez diamantového kotúča)
kalendárny deň 30,00 12,50 15,00
Diamantový kotúč 700/60 mm,
účinná výška 10 mm
ks   365,00 365,00
Prenájom malého žeriavu s príslušenstvom (kliešte,
schodíky), min. nájom 14 kalendárnych dní*
kalendárny deň 30,00 30,00 36,-
Doprava žeriavu na stavbu a prevzatie techniky
po ukončení murovacích prác
ks podľa skutočných nákladov
* Únosnosť žeriavu 300 kg pri vyložení 5 m, výška háku 4,5 m/6,0, pracovná výška 3,75 m/5,25 m, 400 V/50 Hz.
Po objednání žeriavu je uzatvorená s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce so žeriavom budú realizované v súlade s STN EN 13157
Žeriavy. Bezpečnosť. Zdvíhacie zariadenia s ručným pohonom. a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“.
Predmet nájmu môže byť používaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie.
Za preškolenie osôb zodpovedá nájomca.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustračné foto kotúčovej píly.

 

Ytong priečkové panely

   
hr. panelu/
priečky bez
povrchových úprav
rozmery
š x hr. x dl.
tepelný odpor R10,DRY kusov na palete objem na paletě spotreba malty cena panelov cena panelov s DPH
mmmm m²K/W ks m3/palkg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: hladké
100 598 × 100 × 2 200 až 3 000 0,63 7 nebo 8 1,440 0,84 15,- 18,00
75 598 × 75 × 2 200 až 3 000 0,47 10 1,350 0,58 12,- 14,40
Panely sa vyrábajú na zákazku vo vyššie uvedených rozmeroch a vo výškovom module po 20 mm.
Minimálne objednávacie množstvo sú 4 palety (75 mm - 40 ks, 100 mm - 30 ks).
Dodacia lehota dohodou.
K panelom dodávame montážne doplnky (pružné podložky, kotvy, drevené kliny a pod.), množstvo, balenie a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

 

 

Ytong malta fix P

balenie obsah palety expedičná hmotnosť palety cena cena s DPH
kg vrece vrieca; kskg/pal. €/ks€/ks
Ytong malta fix P 25 40 1020 24,02 28,82

Služby

názov jednotka hodnota
poskytovanej
služby
cena pri odbere
materiálu
bez DPH
cena pri odbere
materiálu
s DPH
 
Vyhotovenie montážnych plánov
priečkových panelov
1,20 zadarmo zadarmo
Prenájom montážnych prostriedkov ks   podľa individuálnej dohody
Ytong - suché maltové směsi
Ilustračné foto montážnych prostriedkov


Obvodové steny | Nosné steny | Priečky | Velkoformátové produkty | Preklady | Obmurovky | Tepelnoizolačné dosky | Schody a stropy | Masívne strechy | Systémové omietky Ytong | Doplnkový sortiment | Náradie