Systémové omietky Ytong

Ytong - suché zmesi a produkty pre omietky

balenie hmotnosť obsah palety expedičná hmotnosť palety orientačná
spotreba
suchej zmesi*
cena cena s DPH
  kg/ks vrieckg/pal.   €/ks€/ks
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná 20,0 kg vrece 20,0 40 820 4 kg pri hr.5 mm 18,74 22,49
Ytong výstužná tkanina 50x1,1 m rolka 8,8 33 310 - 60,14 72,17
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná 20,0 kg vrece 20,0 49 1000 5 kg pri hr.5 mm 13,06 15,67
Ytong vnútorná stierka hladená 20,0 kg vrece 20,0 36 740 1,5 kg pri hr.1 mm 11,13 13,36

Vonkajšia omietka tepelnoizolačná sa používa aj ako vysprávková malta.
* Skutočná spotreba záleží na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.Obvodové steny | Nosné steny | Priečky | Velkoformátové produkty | Preklady | Obmurovky | Tepelnoizolačné dosky | Schody a stropy | Masívne strechy | Systémové omietky Ytong | Doplnkový sortiment | Náradie