Schody a stropy

SCHODY

Ytong – schodiskové stupne

výrobok rozmery
d × v × š
kusov na palete objem na palete expedičná
hmotnosť
expedičná
hmotnosť
cena za kus cena za kus s DPH
mm ks/pal m3/pal kg/ks kg/pal €/ks €/ks
SCH 1200 1200 × 150 × 300 20 1,080 48,0 980 27,01 32,41
SCH 1500 1500 × 150 × 300 20 1,350 59,9 1220 33,65 40,39
SCH 1800 1800 × 150 × 300 20 1,620 71,9 1460 40,43 48,52
SCH UNI 1800 × 150 × 600 10 1,620 143,9 1460 78,60 94,32

Ytong – schodisko na mieru

výrobok cena za m² cena za m² s DPH
€/m² €/m²
Rovné stupne 1800 × 150 × max 300 mm vyrábané na mieru* 139,62 167,55
Atypické stupne vyrábané na mieru* 213,07 255,69

Vyrobíme atypické stupne a privezieme s materiálom Ytong priamo na stavbu alebo do vašich stavebnín.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

Ytong – schodiskové konzoly

výrobok rozmery expedičná hmotnostť cena za kus cena za kus s DPH
mm kg/ks €/ks €/ks
KZ 125/45 125 x 45 x 70 0,3 5,84 7,01

STROPY, STRECHA A STENA


      

Strop Ytong Ekonom
– inovatívne riešenie s úsporou až 31%


   

Strop Ytong Klasik
– veľmi dobrý akustický útlum

 

Kombináciou nosníkov a vložiek Ytong získate konštrukciu stropu alebo strechy presne podľa potrieb.

typ konštrukcie nosník vložka rebro
Strop Ytong Ekonom 250 + 0
bez nadbetonávky
Typ A Ytong+ 250
Klasik 250
Ytong+ 100
Bez zdvojenia nosníkov a svetlosti miestnosti do cca 5,30 m (vložka Klasik 250), resp. do cca 5,70 m (vložka
Ytong+ 250). Do cca 6,70 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetonávkou.
 
Strop Ytong Ekonom 200 + 0
bez nadbetonávky
Typ C Ytong+ 200
Klasik 200
Ytong+ 100
Bez zdvojenia nosníkov a štandardné svetlosti miestnost do cca 4,60 m (vložka Klasik 200), resp. do cca 5,30 m (vložka
Ytong+ 200). Do cca 6,00 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetonávkou.
 
Strop Ytong Klasik 200 + 50 mm (250 + 50 mm)
s nadbetonávkou 50 mm
Typ A Klasik 250
Klasik 200
 
Bez zdvojenia nosníkov do svetlosti miestnosti 6,30 m. Pre extrémne svetlosti do cca 7,90 m a pre vysoké zaťaženia,
so statickým posúdením.
 
Strecha Ytong Komfort 200 + 0 mm (250 + 0 mm)
bez nadbetonávky
Typ A
Typ C
Ytong+ 250
Ytong+ 200
Ytong+ 100
Zabraňuje letnému prehrievaniu interiéru a zvyšuje ochranu proti hluku.

Strop z nosníkov a vložiek je vodorovná nosná konštrukcia. Na jej realizáciu je nutné vypracovať výkres skladby overený autorizovanou osobou. Za neodbornú aplikáciu a vzniknuté škody nepreberá výrobca zodpovednosť.


Ytong – stropné nosníky Typ A
pre konštrukcie hrúbky 250 mm

typ Rozmery
d x v x š
expedičná hmotnosť cena za kus cena za kus s DPH
mmkg/ks €/ks €/ks
Ytong 1,00/A 1000 × 205 × 120 12 9,63 11,56
Ytong 1,20/A 1200 × 205 × 120 15 11,56 13,87
Ytong 1,40/A 1400 × 205 × 120 17 13,48 16,18
Ytong 1,60/A 1600 × 205 × 120 20 15,41 18,50
Ytong 1,80/A 1800 × 205 × 120 22 17,34 20,80
Ytong 2,00/A 2000 × 205 × 120 24 19,26 23,12
Ytong 2,20/A 2200 × 205 × 120 27 21,12 25,43
Ytong 2,40/A 2400 × 205 × 120 29 23,12 27,74
Ytong 2,60/A 2600 × 205 × 120 32 25,04 30,05
Ytong 2,80/A 2800 × 205 × 120 34 26,97 32,36
Ytong 3,00/A 3000 × 205 × 120 37 28,89 34,67
Ytong 3,20/A 3200 × 205 × 120 39 30,82 36,98
Ytong 3,40/A 3400 × 205 × 120 42 32,75 39,30
Ytong 3,60/A 3600 × 205 × 120 46 36,96 44,35
Ytong 3,80/A 3800 × 205 × 120 48 39,01 46,82
Ytong 4,00/A 4000 × 205 × 120 51 41,07 49,28
Ytong 4,20/A 4200 × 205 × 120 53 43,12 51,74
Ytong 4,40/A 4400 × 205 × 120 56 47,35 56,81
Ytong 4,60/A 4600 × 205 × 120 58 49,50 59,40
Ytong 4,80/A 4800 × 205 × 120 64 51,65 61,98
Ytong 5,00/A 5000 × 205 × 120 70 61,33 73,59
Ytong 5,20/A 5200 × 205 × 120 73 63,78 76,54
Ytong 5,40/A 5400 × 205 × 120 78 70,36 84,43
Ytong 5,60/A 5600 × 205 × 120 81 72,97 87,56
Ytong 5,80/A 5800 × 205 × 120 87 81,85 98,22
Ytong 6,00/A 6000 × 205 × 120 90 84,67 101,61
Ytong 6,20/A 6200 × 205 × 120 93 87,49 104,99
Ytong 6,40/A 6400 × 205 × 120 96 90,32 108,38
Ytong 6,60/A 6600 × 205 × 120 99 93,14 111,77
Ytong 6,80/A* 6800 × 205 × 120 102 95,96 115,15
Ytong 7,00/A* 7000 × 205 × 120 105 98,78 118,54
Ytong 7,20/A* 7200 × 205 × 120 108 101,61 121,93
Ytong 7,40/A* 7400 × 205 × 120 111 104,43 125,31
Ytong 7,60/A* 7600 × 205 × 120 114 107,25 128,70
Ytong 7,80/A* 7800 × 205 × 120 117 110,07 132,09
Ytong 8,00/A* 8000 × 205 × 120 120 112,90 135,48
Ytong 8,20/A* 8200 × 205 × 120 123 115,72 138,86

Nosníky typu A sú určené pre hrúbku konštrukcie 250 mm, vrátane stropu Klasik.
Nosníky typu A i C sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m².
* Nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m²,
alebo nutnosť zdvojovať nosníky.

Fakturačná jednotka je 1 kus.

Ytong – stropné nosníky Typ C
pre konštrukcie hrúbky 200 mm

typ Rozmery
d x v x š
expedičná hmotnosť cena za kus cena za kus s DPH
mmkg/ks €/ks €/ks
Ytong 1,00/C 1000 × 175 × 120 13 9,63 11,56
Ytong 1,20/C 1200 × 175 × 120 15 11,56 13,87
Ytong 1,40/C 1400 × 175 × 120 18 13,48 16,19
Ytong 1,60/C 1600 × 175 × 120 21 15,41 18,49
Ytong 1,80/C 1800 × 175 × 120 23 17,33 20,80
Ytong 2,00/C 2000 × 175 × 120 26 19,26 23,12
Ytong 2,20/C 2200 × 175 × 120 28 21,12 25,43
Ytong 2,40/C 2400 × 175 × 120 31 23,12 27,74
Ytong 2,60/C 2600 × 175 × 120 33 25,04 30,05
Ytong 2,80/C 2800 × 175 × 120 36 26,97 32,36
Ytong 3,00/C 3000 × 175 × 120 39 28,89 34,67
Ytong 3,20/C 3200 × 175 × 120 41 30,82 36,98
Ytong 3,40/C 3400 × 175 × 120 44 34,90 41,88
Ytong 3,60/C 3600 × 175 × 120 46 36,96 44,35
Ytong 3,80/C 3800 × 175 × 120 51 39,01 46,81
Ytong 4,00/C 4000 × 175 × 120 53 43,04 51,65
Ytong 4,20/C 4200 × 175 × 120 58 51,52 61,82
Ytong 4,40/C 4400 × 175 × 120 61 53,97 64,76
Ytong 4,60/C 4600 × 175 × 120 65 59,94 71,93
Ytong 4,80/C 4800 × 175 × 120 70 67,74 81,29
Ytong 5,00/C 5000 × 175 × 120 73 70,56 84,67
Ytong 5,20/C 5200 × 175 × 120 76 73,38 88,06
Ytong 5,40/C 5400 × 175 × 120 79 76,20 91,45
Ytong 5,60/C 5600 × 175 × 120 82 79,09 94,83
Ytong 5,80/C* 5800 × 175 × 120 87 81,85 98,22
Ytong 6,00/C* 6000 × 175 × 120 90 84,67 101,61
Ytong 6,20/C* 6200 × 175 × 120 93 87,49 104,99
Ytong 6,40/C* 6400 × 175 × 120 96 90,32 108,38
Ytong 6,60/C* 6600 × 175 × 120 101 93,14 111,77
Ytong 6,80/C* 6800 × 175 × 120 104 95,96 115,15
Ytong 7,00/C* 7000 × 175 × 120 107 98,78 118,54
Ytong 7,20/C* 7200 × 175 × 120 110 101,61 121,93
Ytong 7,40/C* 7400 × 175 × 120 113 104,43 125,31
Ytong 7,60/C* 7600 × 175 × 120 116 107,25 128,70
Ytong 7,80/C* 7800 × 175 × 120 117 110,07 132,09
Ytong 8,00/C* 8000 × 175 × 120 120 112,90 135,48
Ytong 8,20/C* 8200 × 175 × 120 123 115,72 138,86

Nosníky od 7,80 do 8,20 sú na objednávku, dodacie lehota dohodou. Možnosť kusového predaja.

Fakturačná jednotka je 1 kus.

Ytong – stropné vložky

typ rozmery
d × v × š
jednotková
hmotnosť výrobku
obsah palety expedičná hmotnosť kusov na palete cena za kus cena za kus s DPH
  mmkg/ksm²/palkg/palks/pal€/ks€/ks
Ytong+ 250 599 x 250 x 249 24,5 4,364 * 608 24 4,82 5,78
Ytong+ 200 599 x 200 x 249 21,0 5,091 * 608 28 3,88 4,66
Ytong+ 100 599 x 100 x 125 5,1 - *** 510 96 1,03 1,23
Ytong Klasik 250 599 x 250 x 249 26,0 6,119 ** 956 36 4,37 5,24
Ytong Klasik 200 599 x 200 x 249 21,0 7,119 ** 902 42 3,53 4,24

* Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečnych rebier v rozostupoch 1,0 m.
** Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.
*** Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečnych stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong+.

Ytong – stropné a strešné dielce

dľžka výška šírka cena za m² cena za m² s DPH
mm mm mm €/m²€/m²
do 6000 240 max. 625 83,23 99,88
do 6000 200 max. 625 69,36 83,23
do 3800 150 max. 625 52,02 62,42
do 3800 125 max. 625 43,35 52,02

Dielce sú vyrábané na zákazku. Šírkový rozmer je odstupňovaný po 5 mm. Dĺžkový rozmer je odstupňovaný po 10 mm.
Šírky 600 a 500 mm sú za 10% príplatok, s možnosťou bočného profilovania. Ostatné šírky, šikmý rez čela je možné narezať za 25€/bm.
Rezané plochy sú hladké. Na každú zákazku je bezplatne spracovaný výkres skladby a statický výpočet.
Výrobnú dokumentáciu dielcov si zabezpečuje výrobca.
Možnosť kusového predaja.
V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong - vencové tvárnice

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 5,0 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,050 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,050 W/(m.K)
hr. zdiva bez omietok rozmery
d x v x š
tepelný odpor R10DRY tepelný odpor RU kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mmm²K/W m²K/W ks/pal. m²/pal. kg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: bez profilovania
125 599x249x125 2,53 2,50 24 10,8 1,8 4,35 5,21
125 599x199x125 2,53 2,50 24 11,5 1,8 3,48 4,17
* 125 mm = 50 mm Ytong + 75 mm izolant.

Ytong - náradie a doplnkové prvky

výrobok popis, špecifikácia cena za kus cena s DPH
€/ks€/ks
Ručná vidiová píla 29,20 35,04
Vrták do pórobetónu ∅ 62 mm
∅ 82 mm
7,66
8,53
9,20
10,23
Drážkovač 10,64 12,77
Miešadlo 8,57 10,28
Murárska lyžica 75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
10,38
10,64
10,77
11,03
11,68
13,11
12,46
12,77
12,93
13,24
14,02
15,73
Uholník 9,86 11,84
Gumenné kladivo 10,11

12,13

Brúsne hladítko 7,52 9,02
Hoblik 9,21 11,06
Elektrická pásová pila 230V 4.324,92 5.189,90
Náhradný pás pily
3 520 × 27 × 0,9 mm
160,06
160,06
192,07
192,07
Pílový diamantový kotúč Silka 700/60 mm 365,00 438,00
Murivová spojka (50 ks/bal) nerezová oceľ 0,70 0,84
Kliniec 4/70 drsný pozinkovaný, balenie 250 ks 0,08 0,10
Schodisková konzola nerezová ocel 5,84 7,01
Pozn.: Náradie je možno zakúpit tiež na eshop.ytong.sk

 

Co je v ceně Ytong

Potrebujete pomôcť pri výbere materiálu?

Ponúkame Vám bezplatné poradenstvo v oblasti energetických úspor a zateplenia. Ak potrebujete radu pri výbere tepelnoizolačného materiálu, prípadne kalkuláciu objemu a ceny, potom stačí zanechať kontakt, spojí sa s Vami náš špecialista.


Mám záujem o odborné poradenstvo ZADARMO

Na začiatok
Obvodové steny | Nosné steny | Priečky | Preklady | Obmurovky | Tepelnoizolačné dosky | Schody a stropy | Masívne strechy | Systémové omietky Ytong | Doplnkový sortiment | Náradie