Schody a stropy

Ytong – schodiskové stupne

výrobok rozmery
d × š × v
kusov na palete objem na palete expedičná
hmotnosť
expedičná
hmotnosť
cena za kus cena za kus s DPH
typ mm ks/pal m3/pal kg/ks kg/pal €/ks €/ks
SCH 1200 1200 × 300 × 150 20 1,080 48,0 980 33,76 40,51
SCH 1500 1500 × 300 × 150 20 1,350 60,0 1220 42,07 50,48
SCH 1800 1800 × 300 × 150 20 1,620 72,0 1460 50,53 60,64
SCH UNI 1800 × 600 × 150 10 1,620 144,0 1460 98,24 117,89

Ytong – schodisko na mieru

výrobok rozmery
d × š × v
cena za m² cena za m² s DPH
typ mm €/m² €/m²
Rovné stupne 1800 × 300 × 150 mm max. 1 800 × 300 × 150* 155,31 186,37
Atypické stupne 1 800 × max. 600 mm max. 1 800 × max. 600 × 150* 237,03 284,44
* Vyrobíme atypické stupne a privezieme s materiálom Ytong priamo na stavbu alebo do vašich stavebnín.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

Ytong – schodiskové konzoly

výrobok rozmery expedičná hmotnostť cena za kus cena za kus s DPH
typ mm kg/ks €/ks €/ks
KZ 125/45 125 x 45 x 70 0,3 6,81 8,17
Predaj také cez eshop.ytong.sk.

STROPY, STRECHA A STENA


      

Strop Ytong Ekonom
– inovatívne riešenie s úsporou až 31%


   

Strop Ytong Klasik
– veľmi dobrý akustický útlum

 

Kombináciou nosníkov a vložiek Ytong získate konštrukciu stropu alebo strechy presne podľa potrieb.

typ konštrukcie nosník vložka rebro
Strop Ytong Ekonom 250 + 0
bez nadbetonávky
Typ A Ytong Plus 250
Klasik 250
Ytong Plus 100
Bez zdvojenia nosníkov a svetlosti miestnosti do cca 5,30 m (vložka Klasik 250), resp. do cca 5,70 m (vložka
Ytong Plus 250). Do cca 6,70 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetonávkou.
 
Strop Ytong Ekonom 200 + 0
bez nadbetonávky
Typ C Ytong Plus 200
Klasik 200
Ytong Plus 100
Bez zdvojenia nosníkov a štandardné svetlosti miestnost do cca 4,60 m (vložka Klasik 200), resp. do cca 5,30 m (vložka
Ytong Plus 200). Do cca 6,00 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetonávkou.
 
Strop Ytong Klasik 200 + 50 mm (250 + 50 mm)
s nadbetonávkou 50 mm
Typ A Klasik 250
Klasik 200
 
Bez zdvojenia nosníkov do svetlosti miestnosti 6,30 m. Pre extrémne svetlosti do cca 7,90 m a pre vysoké zaťaženia,
so statickým posúdením.
 
Strecha Ytong Komfort 200 + 0 mm (250 + 0 mm)
bez nadbetonávky
Typ A
Typ C
Ytong Plus 250
Ytong Plus 200
Ytong Plus 100
Zabraňuje letnému prehrievaniu interiéru a zvyšuje ochranu proti hluku.

Strop z nosníkov a vložiek je vodorovná nosná konštrukcia. Na jej realizáciu je nutné vypracovať výkres skladby overený autorizovanou osobou. Za neodbornú aplikáciu a vzniknuté škody nepreberá výrobca zodpovednosť.


Ytong – stropné a strešné nosníky Typ A
pre konštrukcie hrúbky 250 mm

výrobok Rozmery
d x š x v
expedičná hmotnosť cena za kus cena za kus s DPH
mmkg/ks €/ks €/ks
Ytong 1,00/A 1000×120×205 12 11,26 13,51
Ytong 1,20/A 1200×120×205 15 13,52 16,22
Ytong 1,40/A 1400×120×205 17 15,77 18,92
Ytong 1,60/A 1600×120×205 20 18,01 21,61
Ytong 1,80/A 1800×120×205 22 20,27 24,32
Ytong 2,00/A 2000×120×205 24 22,52 27,02
Ytong 2,20/A 2200×120×205 27 24,76 29,71
Ytong 2,40/A 2400×120×205 29 27,02 32,42
Ytong 2,60/A 2600×120×205 32 29,27 35,12
Ytong 2,80/A 2800×120×205 34 31,52 37,82
Ytong 3,00/A 3000×120×205 37 33,77 40,52
Ytong 3,20/A 3200×120×205 39 36,03 43,24
Ytong 3,40/A 3400×120×205 42 38,28 45,94
Ytong 3,60/A 3600×120×205 46 43,19 51,83
Ytong 3,80/A 3800×120×205 48 45,59 54,71
Ytong 4,00/A 4000×120×205 51 48,00 57,60
Ytong 4,20/A 4200×120×205 53 50,39 60,47
Ytong 4,40/A 4400×120×205 56 55,86 67,03
Ytong 4,60/A 4600×120×205 58 58,39 70,07
Ytong 4,80/A 4800×120×205 64 60,91 73,09
Ytong 5,00/A 5000×120×205 70 73,01 87,61
Ytong 5,20/A 5200×120×205 73 75,92 91,10
Ytong 5,40/A 5400×120×205 78 83,76 100,51
Ytong 5,60/A 5600×120×205 81 86,86 104,23
Ytong 5,80/A 5800×120×205 87 97,43 116,92
Ytong 6,00/A 6000×120×205 90 100,78 120,94
Ytong 6,20/A 6200×120×205 93 104,14 124,97
Ytong 6,40/A 6400×120×205 96 107,50 129,00
Ytong 6,60/A 6600×120×205 99 110,85 133,02
Ytong 6,80/A* 6800×120×205 102 114,22 137,06
Ytong 7,00/A* 7000×120×205 105 117,58 141,10
Ytong 7,20/A* 7200×120×205 108 120,94 145,13
Ytong 7,40/A* 7400×120×205 111 124,30 149,16
Ytong 7,60/A* 7600×120×205 114 127,66 153,19
Ytong 7,80/A* 7800×120×205 117 131,02 157,22
Ytong 8,00/A* 8000×120×205 120 134,38 161,26
Ytong 8,20/A* 8200×120×205 123 137,73 165,28
Nosníky typu A sú určené pre hrúbku konštrukcie 250 mm, vrátane stropu Klasik.

Nosníky typu A i C sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m².
* Nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m2, alebo nutnosť zdvojovať nosníky.

Možnosť kusového predaja.
Nosníky dlhšie ako 7,00 m nie je možné dodať autom s hydraulickou rukou.
Nosníky od 7,80 do 8,20 sú na objednávku, dodacie lehota dohodou.

Ytong – stropné a strešné nosníky Typ C
pre konštrukcie hrúbky 200 mm

výrobok Rozmery
d × š × v
expedičná hmotnosť cena za kus cena za kus s DPH
mmkg/ks €/ks €/ks
Ytong 1,00/C 1000×120×175 13 11,16 13,39
Ytong 1,20/C 1200×120×175 15 13,40 16,08
Ytong 1,40/C 1400×120×175 18 15,63 18,76
Ytong 1,60/C 1600×120×175 21 17,85 21,42
Ytong 1,80/C 1800×120×175 23 20,07 24,08
Ytong 2,00/C 2000×120×175 26 22,31 26,77
Ytong 2,20/C 2200×120×175 28 24,53 29,44
Ytong 2,40/C 2400×120×175 31 26,77 32,12
Ytong 2,60/C 2600×120×175 33 29,00 34,80
Ytong 2,80/C 2800×120×175 36 31,23 37,48
Ytong 3,00/C 3000×120×175 39 33,46 40,15
Ytong 3,20/C 3200×120×175 41 35,69 42,83
Ytong 3,40/C 3400×120×175 44 40,79 48,95
Ytong 3,60/C 3600×120×175 46 43,19 51,83
Ytong 3,80/C 3800×120×175 51 45,59 54,71
Ytong 4,00/C 4000×120×175 53 50,77 60,92
Ytong 4,20/C 4200×120×175 58 60,77 72,92
Ytong 4,40/C 4400×120×175 61 63,66 76,39
Ytong 4,60/C 4600×120×175 65 71,34 85,61
Ytong 4,80/C 4800×120×175 70 80,62 96,74
Ytong 5,00/C 5000×120×175 73 83,99 100,79
Ytong 5,20/C 5200×120×175 76 87,35 104,82
Ytong 5,40/C 5400×120×175 79 90,69 108,83
Ytong 5,60/C 5600×120×175 82 94,07 112,88
Ytong 5,80/C* 5800×120×175 87 97,43 116,92
Ytong 6,00/C* 6000×120×175 90 100,78 120,94
Ytong 6,20/C* 6200×120×175 93 104,14 124,97
Ytong 6,40/C* 6400×120×175 96 107,50 129,00
Ytong 6,60/C* 6600×120×175 101 110,85 133,02
Ytong 6,80/C* 6800×120×175 104 114,22 137,06
Ytong 7,00/C* 7000×120×175 107 117,58 141,10
Ytong 7,20/C* 7200×120×175 110 120,94 145,13
Ytong 7,40/C* 7400×120×175 113 124,30 149,16
Ytong 7,60/C* 7600×120×175 116 127,66 153,19
Ytong 7,80/C* 7800×175×120 117 131,02 157,22
Ytong 8,00/C* 8000×175×120 120 134,39 161,27
Ytong 8,20/C* 8200×175×120 123 137,74 165,29
Nosníky typu A sú určené pre hrúbku konštrukcie 250 mm, vrátane stropu Klasik.

Nosníky typu A i C sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m².
* Nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m2, alebo nutnosť zdvojovať nosníky.

Možnosť kusového predaja.
Nosníky dlhšie ako 7,00 m nie je možné dodať autom s hydraulickou rukou.
Nosníky od 7,80 do 8,20 sú na objednávku, dodacie lehota dohodou.

Ytong – stropné a strešné vložky

výrobok rozmery
d × š × v
jednotková
hmotnosť výrobku
obsah palety expedičná hmotnosť kusov na palete cena za kus cena za kus s DPH
typ  mmkg/ksm²/palkg/palks/pal€/ks€/ks
Ytong+ 250 599 × 249 × 250 24,5 4,36 * 608 24 5,36 6,43
Ytong+ 200 599 × 249 × 200 21,0 5,09 * 608 28 4,32 5,18
Ytong+ 100 599 × 125 × 100 5,1 - *** 510 96 1,14 1,37
Ytong Klasik 250 599 × 249 × 200 26,0 6,12 ** 956 36 4,86 5,83
Ytong Klasik 200 599 × 249 × 250 21,0 7,12 ** 902 42 3,93 4,72

* Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečnych rebier v rozostupoch 1,0 m.
** Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.
*** Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečnych stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong+.
Možnosť kusového predaja.

Ytong – stropné a strešné dielce

hrúbka šírka dľžka cena za m² cena za m² s DPH
mm mm mm €/m²€/m²
240 max. 625 do 6000 89,89 107,87
200 max. 625 do 6000 74,91 89,89
150 max. 625 do 3800 56,18 67,42
125 max. 625 do 3800 46,82 56,18

Dielce sú vyrábané na zákazku. Šírkový rozmer je odstupňovaný po 5 mm. Dĺžkový rozmer je odstupňovaný po 10 mm.
Šírky 600 a 500 mm sú za 10% príplatok, s možnosťou bočného profilovania. Ostatné šírky, šikmý rez čela je možné narezať za 25 €/bm.
Rezané plochy sú hladké. Na každú zákazku je bezplatne spracovaný výkres skladby a statický výpočet.
Výrobnú dokumentáciu dielcov si zabezpečuje výrobca.
Možnosť kusového predaja.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou. Cena zákazky podľa individuálnej kalkulácie. V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong - vencové tvárnice

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 5,0 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,050 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,050 W/(m.K)
hr. zdiva bez omietok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10DRY tepelný odpor RU kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mmm²K/W m²K/W ks/pal. m²/pal. kg/m² €/ks €/ks
Profilovanie: bez profilovania
125 599×125×249 2,53 2,50 24 10,8 1,8 5,10 6,12
125 599×125×199 2,53 2,50 24 11,5 1,8 4,08 4,90
* 125 mm = 50 mm Ytong +75 mm izolant.
Ytong - naradie, doplnkove prvky

Ytong - náradie

výrobok popis, špecifikácia cena za kus cena s DPH
€/ks€/ks
Ručná vidiová píla 34,11 40,93
Vrták do pórobetónu ∅ 62 mm
∅ 82 mm
8,94
9,97
10,73
11,96
Drážkovač 12,43 14,92
Miešadlo 10,01 12,01
Murárska lyžica pre priečkovky 75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
12,13
12,43
12,58
12,88
14,56
14,92
15,10
15,46
Murárska lyžica pre tvárnice 13,64
15,31
16,37
18,37
Murárska lyžica pre tvárnice Silka nákup cez eshop.ytong.sk
Murárska lyžica na panely nákup cez eshop.ytong.sk
Uholník 11,51 13,81
Gumenné kladivo 11,82

14,18

Brúsne hladítko 8,79 10,55
Hoblik 10,76 12,91
Elektrická pásová pila 230V 5.051,60 6.061,92
Náhradný pás pily
3 520 × 27 × 0,9 mm
186,95
186,95
224,34
224,34
Pílový diamantový kotúč Silka 700/60 mm 426,33 511,60
Pozn.: Náradie je možno zakúpit tiež na eshop.ytong.sk

 

Ytong - doplnkové prvky

výrobok popis, špecifikácia cena za kus cena s DPH
€/ks€/ks
Murivová spojka (50 ks/bal) nerezová oceľ 0,82 0,98
Kliniec 4/70 drsný pozinkovaný, balenie 250 ks 0,09 0,11
Schodisková konzola nerezová ocel 6,81 8,17
Ytofor výstužný pás šírka 80 mm, role 30 m
šírka 40 mm, role 30 m
60,48
38,66
72,58
46,39
Multipor požiarná kotva dl. 200 mm,
balenie po 100 ks
nákup cez
eshop.ytong.sk

Co je v ceně Ytong

Potrebujete pomôcť pri výbere materiálu?

Ponúkame Vám bezplatné poradenstvo v oblasti energetických úspor a zateplenia. Ak potrebujete radu pri výbere tepelnoizolačného materiálu, prípadne kalkuláciu objemu a ceny, potom stačí zanechať kontakt, spojí sa s Vami náš špecialista.


Mám záujem o odborné poradenstvo ZADARMO

Na začiatok


Obvodové steny | Nosné steny | Priečky | Velkoformátové produkty | Preklady | Obmurovky | Tepelnoizolačné dosky | Schody a stropy | Masívne strechy | Malty | Systémové omietky Ytong | Doplnkový sortiment | Náradie