Odporúčané ceny vnútorných stien

 

Ytong Univerzal - tvárnice pre obvodové murivo a vnútorné nosné steny rodinných domov

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 3,5 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,110 W/(m.K)
hr. muriva bez omietok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmmm²K/W ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy
375 599×375×249 3,41 6,7 24 3,60 3,8 49,75 59,70
300 599×300×249 2,73 6,7 30 4,50 3,0 43,31 51,97
Profilovanie: Pero + Drážka
250 599×250×249 2,27 6,7 36 5,40 2,5 36,54 43,85

 

 

 

Ytong Jumbo

Ytong Jumbo – veľkoformátové pórobetónové tvárnice

hr. muriva bez omietok výrobok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na paletě spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm   mm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: hladké
375 Univerzal 599×375×749 3,41 2,2 8 3,60 3,2 54,36 65,23
300 Univerzal 599×300×749 2,73 2,2 8 3,60 2,6 43,46 52,15
250 Univerzal 599×250×749 2,27 2,2 12 5,40 2,1 36,22 43,46
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong Statik - tvárnice pre nosné murivo s vyššou pevnosťou

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 5,0 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,140 W/(m.K)
hr. muriva bez omietok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmmm²K/W ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: Pero + Drážka
375* 499x375x249 2,68 8,0 24 3,00 3,8 60,93 73,12
300 499x300x249 2,14 8,0 30 3,75 3,0 48,93 58,72
250 599x250x249 1,79 6,7 36 5,40 2,5 40,83 49,00
Profilovanie: bez profilovania
300 499x300x249 2,14 8,0 30 3,75 4,5 47,65 57,18
250* 599x240x249 1,79 6,7 36 5,40 3,5 39,83 47,80
200 599x200x249 1,43 6,7 42 6,30 2,8 32,72 39,26
* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

 

 

 

Ytong Jumbo

Ytong Jumbo – veľkoformátové pórobetónové tvárnice

hr. muriva bez omietok výrobok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na paletě spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm   mm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: hladké
375 Statik 599×375×749 2,68 2,2 8 3,59 3,0 59,85 71,82
300 Statik 599×300×749 2,14 2,2 8 3,59 2,6 47,86 57,43
250 Statik 599×250×749 1,79 2,2 12 5,38 2,1 39,94 47,93
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong Statik Plus - tvárnice pre nosné murivo s velmi vysokou pevnosťou

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 6,5 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,170 W/(m.K)
hr. muriva bez omietok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmmm²K/W ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: bez profilovania
375* 399×375×249 2,21 10,0 36 3,60 6,0 67,14 80,57
300* 499×300×249 1,76 8,0 30 3,75 4,5 54,65 65,58
250* 499×250×249 1,47 8,0 36 4,50 3,8 45,72 54,86
*Na objednávku, dodacia lehota dohodou. V prípade záujmu, kontaktujte našich odborných poradcov.

 

Silka - murovacie vápenno-pieskové tvárnice výšky 200 mm

hr. muriva bez omietok výrobok rozmery
d × š × v
vzduchová nepriezvučnosť
laboratórná RW
kusov na m² zdiva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty** cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mm dB ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: Pero + Drážka + Kapsa
300 Silka HML 300 (15-1,6) 333×300×199 56 15,0 30 2,00 5,4 52,97 63,56
250 Silka HM 250 (20-2,0) 248×250×199 57 20,1 40 1,99 4,5 43,97 52,76
200 Silka HM 200 (15-1,8) 333×200×199 54 15,0 45 3,01 3,6 35,16 42,19
175 Silka HM 175 (20-2,0) 333×175×199 53 15,0 45 3,01 3,2 30,93 37,12
150 Silka HM 150 (20-2,0) 333×150×199 52 15,0 60 4,01 2,7 26,41 31,69
Profilovanie: Pero + Drážka
100 Silka HML 100 (12-1,6)** 333×100×199 47 15,0 90 6,01 1,5 17,81 21,37
100 Silka HMLF 100 (12-1,6)** 333×100×249 47 12,0 72 6,01 1,2 17,61 21,13
 
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka E240S (20-1,8)** 333×240×199 56 15,0 45 3,01 4,3 42,55 51,06
240 Silka E240 (20-1,6)** 333×240×199 55 15,0 45 3,01 4,3 42,55 51,06
180 Silka E180S (20-1,8)** 333×180×199 53 15,0 60 4,01 3,2 31,99 38,39
180 Silka E180 (20-1,4) ** 333×100×249 47 15,0 60 4,01 3,2 31,99 38,39
* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
** Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

 

 

Ytong - Univerzal

Silka Tempo - veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice výšky 600 mm

 
výrobok rozmery
d × š × v
vzduchová nepriezvučnosť
laboratórná RW
kusov na m² zdiva kusov na paletě plocha muriva na paletě spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm dB ks/m² ks m²/pal kg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: Pero + Drážka  
Silka Tempo 240 (20-2,0) 498×240×600 57 3,3 12 3,60 2,2 43,94 52,73
Silka Tempo 240 3/4 (20-2,0) 373×240×600 57 4,4 12 2,70 2,2 44,10 52,92
Silka Tempo 240 1/2 (20-2,0) 248×240×600 57 6,7 24 3,59 2,2 44,09 52,91
Silka Tempo 180 (20-2,0)
498×180×600 54 3,3 16 4,80 1,6 33,03 39,64
Silka Tempo 180 3/4 (20-2,0) 373×180×600 54 4,4 16 3,60 1,6 33,07 39,68
Silka Tempo 180 1/2 (20-2,0) 248×180×600 54 6,7 32 4,79 1,6 33,06 39,67

* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Silka - vápenno-pieskové tvárnice Silka výšky < 200 mm – doplnkové**

hr. muriva bez omietok výrobok rozmery
d × š × v
vzduchová nepriezvučnosť
laboratórná RW
kusov na palete objem
na palete
expedičná
hmotnosť
kusov na m² zdiva plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mm dB ks/pal. m3/pal kg/pal ks/m² m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka EQ175/240 (20-1,8)*** 333×240×174 56 54 0,715 1372 17,1 3,16 4,9 42,97 51,56
240 Silka EQ125/240 (20-1,8)*** 333×240×124 56 72 0,714 1304 24,0 3,01 6,9 42,87 51,44
240 Silka EQ100/240 (20-1,8)*** 333×240×98 56 90 0,705 1289 30,2 2,98 8,9 42,90 51,48
180 Silka EQ175/180 (20-1,8)*** 333×180×174 53 60 0,626 1146 17,1 3,51 5,1 32,10 38,52
180 Silka EQ125/180 (20-1,8)*** 333×180×124 53 96 0,714 1304 24,0 4,01 5,1 31,97 38,36
180 Silka EQ100/180 (20-1,8)*** 333x180x98 53 120 0,705 1289 30,2 3,97 6,7 32,18 38,62
* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
** Dodávajú sa len na objekt.
*** Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong - pilierové tvárnice s otvorom

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 2,8 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,130 W/(m.K)
hr. muriva bez omietok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10DRY* kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mmm²K/W ks/pal. m²/pal. kg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: bez profilovania
300 599x300x249 2,31 12 1,80 3,0 66,44 79,73
250 599x250x249 1,92 12 1,80 2,5 58,80 70,56
* Tepelné parametre samotnej tvárnice.

Co je v ceně Ytong

 

Potrebujete pomoc pri výpocte?

Radi Vám zdarma pomôžeme spocítať presný objem a cenu materiálu na Vašu stavbu alebo stavebné úpravy. Zanechajte nám kontakt a spojí sa s Vami náš špecialista, ktorý Vám pomôže s presnou kalkulácií kalkuláciou nákladov.


Mám záujem o odborné poradenstvo ZADARMO

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong YQ - U Profily s tepelnou izoláciou pre murivo hr. ≥ 450 mm

výrobok rozmery
d × š × v
vnútorné
rozmery
š × v
expedičná hmotnosť kusov
na m´
cena
za m´
cena
za m´ s DPH
cena
za kus
cena
za kus DPH
typ mm mm kg/ks ks/bm €/bm €/bm €/ks €/ks
U 225 YQ 599×225×249 100×174 8,5 1,67 11,47 13,76 6,87 8,24
U 225 YQ* 599×225×249 2×100×174 8,5 3,34 22,94 27,52 13,74 16,48
* Riadok platí pre 2 ks U 225 YQ vedľa seba.
m´ = bežný meter
* Riadok platí pre 2 ks U 225 YQ vedľa seba.

 

Ytong - U Profily

výrobok rozmery
d × š × v
vnútorné
rozmery
š × v
expedičná hmotnosť kusov
na m´
cena
za m´
cena
za m´ s DPH
cena
za kus
cena
za kus s DPH
typ mm mm kg/ks ks/bm €/bm €/bm €/ks €/ks
U 375 599×375×249 225×174 21,0 1,67 16,31 19,57 9,77 11,72
U 300 599×300×249 200x174 15,5 1,67 14,37 17,24 8,61 10,33
U 250 599×250×249 150×174 14,0 1,67 12,65 15,18 7,58 9,10
U 200 599×200×249 100×174 12,5 1,67 11,92 14,30 7,14 8,57
bm = meter bežný

Ytong - UPA Profily

výrobok rozmery
d × š × v
vnútorné
rozmery
š × v
expedičná hmotnosť kusov
na m´
cena
za m´
cena
za m´s DPH
cena
za kus
cena za
kus s DPH
  mm mm kg/ks ks/bm €/bm €/bm €/ks €/ks
UPA 375 3000×375×249 240×174 130 0,33 53,47 64,16 160,42 192,50
UPA 300 3000×300×249 190×174 105 0,33 43,22 51,89 129,65 155,58
UPA 250 3000×250×249 140×174 95 0,33 35,89 43,07 107,67 129,20
bm = meter bežný
Možnosť kusového predaja.

Ytong - nosné preklady

výrobok rozmery
d × š × v
svetlosť
otvoru
kusov na palete expedičná hmotnosť expedičná hmotnosť palety cena za kus cena za kus s DPH
typ mmmmks/pal.kg/kskg/pal.€/ks€/ks
NOP 375-2500 2500×375×249 2000 8 196,0 1588 174,01 208,81
NOP 375-2250 2250×375×249 1800 8 175,0 1420 157,04 188,45
NOP 375-2000 2000×375×249 1600 8 156,0 1268 135,25 162,30
NOP 375-1750 1750×375×249 1350 8 137,0 1116 118,80 142,56
NOP 375-1500 1500×375×249 1100 8 117,0 956 102,55 123,06
NOP 375-1250 1250×375×249 900 8 95,0 780 87,20 104,64
NOP 300-2500 2500×300×249 2000 8 156,0 1268 136,51 163,81
NOP 300-2250 2250×300×249 1800 8 141,0 1148 123,28 147,94
NOP 300-2000 2000×300×249 1600 8 125,0 1020 108,63 130,36
NOP 300-1750 1750×300×249 1350 8 109,0 892 95,22 114,26
NOP 300-1500 1500×300×249 1100 8 94,0 772 81,82 98,18
NOP 300-1250 1250×300×249 900 8 76,0 628 69,87 83,84
NOP 250-2250 2250×250×249 1800 12 117,0 1424 102,37 122,84
NOP 250-2000 2000×250×249 1600 12 104,0 1268 89,87 107,84
NOP 250-1750 1750×250×249 1350 12 91,0 1112 78,60 94,32
NOP 250-1500 1500×250×249 1100 12 78,0 956 68,07 81,68
NOP 250-1250 1250×250×249 900 12 63,0 776 59,31 71,17
NOP 200-2000 2000×200×249 1600 12 83,0 1016 72,73 87,28
NOP 200-1750 1750×200×249 1350 12 73,0 896 63,60 76,32
NOP 200-1500 1500×200×249 1100 12 62,0 764 54,49 65,39
NOP 200-1250 1250×200×249 900 12 51,0 632 47,15 56,58
Možnosť kusového predaja.

Ytong - prekladové trámce

výrobok rozmery
d × š × v
svetlost
otvoru
kusov na palete expedičná hmotnosť expedičná hmotnosť palety cena za kus cena za kus s DPH
typ mmmmks/pal.kg/kskg/pal.€/ks€/ks
PSF 150-3000* 3000×150×124 2500 20 46,0 940 66,75 80,10
PSF 150-2500* 2500×150×124 2000 20 38,0 780 55,23 66,28
PSF 150-2000* 2000×150×124 1500 20 31,0 640 44,37 53,24
PSF 150-1500 1500×150×124 1100 20 23,0 480 33,29 39,95
PSF 150-1250 1250×150×124 900 20 19,0 400 27,38 32,86
PSF 125-3000* 3000×125×124 2500 24 39,0 956 46,86 56,23
PSF 125-2500* 2500×125×124 2000 24 32,0 788 38,72 46,46
PSF 125-2000* 2000×125×124 1500 24 26,0 644 30,99 37,19
PSF 125-1500 1500×125×124 1100 24 19,0 476 23,24 27,89
PSF 125-1250 1250×125×124 900 24 16,0 404 19,89 23,87

 

Ytong - suché maltové zmesi

balenie obsah palety expedičná hmotnosť palety cena cena s DPH
kg vrece vrieca; kskg/pal. €/ks€/ks
Ytong lepiaca malta** 17 30 530 6,63 7,96
Ytong/Silka lepiaca malta zimná 25 49 1245 12,69 15,23
Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná 15 25 395 10,83 13,00
Ytong fix P malta pre panely 25 40 1020 26,72 32,06
Silka lepiaca malta 25 28 720 10,81 12,97
Multipor ľahká malta 20 48 980 19,58 23,50
Multipor ExSal Therm ľahká malta* 20 40 820 27,41 32,89
* Iba na zákazku s doskami Multipor ExSal Therm.
Ytong - suché maltové zmesy

Ytong - suché zmesi a produkty pre omietky

balenie hmotnosť obsah palety expedičná hmotnosť palety orientačná
spotreba
suchej zmesi*
cena cena s DPH
  kg/ks vrieckg/pal. kg/m² €/ks€/ks
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná ** 20,0 kg vrece 20,0 40 820 4 kg pri hr.5 mm 20,44 24,53
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná 20,0 kg vrece 20,0 49 1000 5 kg pri hr.5 mm 14,25 17,10
Ytong vnútorná stierka hladená 20,0 kg vrece 20,0 36 740 1,0 kg pri hr.1 mm 12,14 14,57
Ytong vnútorná omietka akustická *** 30,0 kg vrece 30,0 42 1280 25 kg pri hr. 15 mm 7,99 9,59
Ytong výstužná tkanina 50x1,1 m rolka 8,8 33 310 - 66,90 80,28
* Skutočná spotreba záleží na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.
** Omietka sa používa aj ako vysprávková malta.

*** NOVINKA
Ytong - naradie, doplnkove prvky

Ytong - náradie

výrobok popis, špecifikácia cena za kus cena s DPH
€/ks€/ks
Ručná vidiová píla 34,11 40,93
Vrták do pórobetónu ∅ 62 mm
∅ 82 mm
8,94
9,97
10,73
11,96
Drážkovač 12,43 14,92
Miešadlo 10,01 12,01
Murárska lyžica pre priečkovky 75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
12,13
12,43
12,58
12,88
14,56
14,92
15,10
15,46
Murárska lyžica pre tvárnice 13,64
15,31
16,37
18,37
Murárska lyžica pre tvárnice Silka nákup cez eshop.ytong.sk
Murárska lyžica na panely nákup cez eshop.ytong.sk
Uholník 11,51 13,81
Gumenné kladivo 11,82

14,18

Brúsne hladítko 8,79 10,55
Hoblik 10,76 12,91
Elektrická pásová pila 230V 5.051,60 6.061,92
Náhradný pás pily
3 520 × 27 × 0,9 mm
186,95
186,95
224,34
224,34
Pílový diamantový kotúč Silka 700/60 mm 426,33 511,60
Pozn.: Náradie je možno zakúpit tiež na eshop.ytong.sk

 

Ytong - doplnkové prvky

výrobok popis, špecifikácia cena za kus cena s DPH
€/ks€/ks
Murivová spojka (50 ks/bal) nerezová oceľ 0,82 0,98
Kliniec 4/70 drsný pozinkovaný, balenie 250 ks 0,09 0,11
Schodisková konzola nerezová ocel 6,81 8,17
Ytofor výstužný pás šírka 80 mm, role 30 m
šírka 40 mm, role 30 m
60,48
38,66
72,58
46,39
Multipor požiarná kotva dl. 200 mm,
balenie po 100 ks
nákup cez
eshop.ytong.sk

Co je v ceně Ytong

Potrebujete pomôcť pri výbere materiálu?

Ponúkame Vám bezplatné poradenstvo v oblasti energetických úspor a zateplenia. Ak potrebujete radu pri výbere tepelnoizolačného materiálu, prípadne kalkuláciu objemu a ceny, potom stačí zanechať kontakt, spojí sa s Vami náš špecialista.


Mám záujem o odborné poradenstvo ZADARMO

Na začiatok


Obvodové steny | Nosné steny | Priečky | Velkoformátové produkty | Preklady | Obmurovky | Tepelnoizolačné dosky | Schody a stropy | Masívne strechy | Malty | Systémové omietky Ytong | Doplnkový sortiment | Náradie