Nosné steny

MURIVO PRE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY

Ytong Univerzal - tvárnice pre obvodové murivo a vnútorné nosné steny rodinných domov

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 3,5 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,110 W/(m.K)
hr. muriva bez omietok rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmmm²K/W ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy
375 599x249x375 3,41 6,7 24 3,60 3,8 44,05 52,86
300 599x249x300 2,73 6,7 30 4,50 3,0 38,75 46,50
Profilovanie: Pero + Drážka
250 599x249x250 2,27 6,7 36 5,40 2,5 32,72 39,26

 

Ytong Statik - tvárnice pre nosné murivo s vyššou pevnosťou

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 5,0 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,140 W/(m.K)
hr. muriva bez omietok rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmmm²K/W ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: Pero + Drážka
375* 499x249x375 2,68 8,0 24 3,00 3,8 54,49 65,39
300 499x249x300 2,14 8,0 30 3,75 3,0 43,78 52,54
250 599x249x250 1,79 6,7 36 5,40 2,5 36,27 43,52
Profilovanie: bez profilovania
300 499x249x300 2,14 8,0 30 3,75 4,5 42,41 50,89
250 599x249x240 1,79 6,7 36 5,40 3,5 35,13 42,16
200 599x249x200 1,43 6,7 42 6,30 2,8 29,30 35,16
* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong Statik Plus - tvárnice pre nosné murivo s velmi vysokou pevnosťou

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 6,5 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,170 W/(m.K)
hr. muriva bez omietok rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10DRY kusov na m² muriva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmmm²K/W ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: bez profilovania
375 399x249x375 2,21 10,0 36 3,60 6,0 59,79 71,75
300 499x249x300 1,76 8,0 30 3,75 4,5 48,69 58,43
250 499x249x250 1,47 8,0 36 4,50 3,8 40,73 48,88
*Na objednávku, dodacia lehota dohodou. V prípade záujmu, kontaktujte našich odborných poradcov.

Ytong - pilierové tvárnice s otvorom

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 2,8 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,130 W/(m.K)
hr. muriva bez omietok rozmery
š x v x d
tepelný odpor R10DRY kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mmm²K/W ks/pal. m²/pal. kg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: bez profilovania
300 599x249x300 2,31 12 1,80 3,0 59,74 71,69
250 599x249x250 1,92 12 1,80 2,5 52,83 63,40

 

Silka - murovacie vápenno-pieskové tvárnice pre akustické murivo a murivo s vysokou pevnosťou

hr. muriva bez omietok tvárnica rozmery
d × v × š
vzduchová nepriezvučnosť
laboratórná RW
kusov na m² zdiva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty** cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mm dB ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: Pero + Drážka + Kapsa
300 S15-1600 333x199x300 57 15,0 30 2,00 5,4 50,40 60,48
250 S20-2000 248x199x250 56 20,1 40 1,99 4,5 41,94 50,33
200 S15-1800 333x199x200 56 15,0 45 3,01 3,6 33,50 40,20
175 S20-2000 333x199x175 55 15,0 45 3,01 3,2 29,43 35,32
150 S20-2000 333x199x150 52 15,0 60 4,01 2,7 25,20 30,24
Profilovanie: Pero + Drážka
100* S12-1600 333x199x100 45 15,0 90 6,01 1,5 16,90 20,28
100* S12-1600 333x249x100 47 12,0 72 6,01 1,2 16,76 20,11
Dovoz z EÚ. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
* Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.
** Spotreba malty pri nepromaltovaných styčných škárach.

 

 

Ytong - Univerzal

Silka Tempo - veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice výšky 600 mm

 
výrobok rozmery
d × v × š
vzduchová nepriezvučnosť
laboratórná RW
normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb kusov na m² zdiva kusov na paletě plocha muriva na paletě spotreba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm dB N/mm² ks/m² ks m²/pal kg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: Pero + Drážka  
Silka Tempo 24 498×600×240 59 20,0 3,3 12 3,60 2,16 41,83 50,20
Silka Tempo 24 (3/4) 373×600×240 59 20,0 4,4 12 2,70 2,16 42,00 50,40
Silka Tempo 24 (1/2) 248×600×240 59 20,0 6,7 24 3,59 2,16 42,00 50,40
Silka Tempo 18
498×600×180 57 20,0 3,3 16 4,80 1,62 31,46 37,75
Silka Tempo 18 (3/4) 373×600×180 57 20,0 4,4 16 3,60 1,62 31,50 37,80
Silka Tempo
18 (1/2)
248×600×180 57 20,0 6,7 32 4,79 1,62 31,52 37,82

Silka - doplnkové tvárnice pre veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice Silka Tempo

hr. muriva bez omietok výrobok rozmery
d × v × š
vzduchová nepriezvučnosť
laboratórná RW
kusov na m² zdiva kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mm dB ks/m²ks/pal.m²/pal.kg/m²€/m²€/m²
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka24 333x199x240 59 15,0 45 3,01 4,32 40,59 48,71
180 Silka18 333x199x180 53 15,0 60 4,00 3,24 30,48 36,58
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka EQ175/240 333x174x240 20,0 17,1 45 2,63 4,9 40,90 49,08
180 Silka EQ175/180 333x174x180 20,0 17,1 60 3,51 3,7 30,55 36,66
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka EQ125/240 333x124x240 20,0 24,0 72 3,01 6,9 40,93 49,12
180 Silka EQ125/180 333x124x180 20,0 24,0 96 4,01 5,1 30,51 36,61
Profilovanie: Pero + Drážka
240 Silka10/24 333x98x240 59 30,2 90 2,98 8,88 40,75 48,90
180 Silka10/18 333x98x180 53 30,2 120 3,97 6,66 30,64 36,77
Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
Dovoz z EÚ. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Co je v ceně Ytong

 

Potrebujete pomoc pri výpocte?

Radi Vám zdarma pomôžeme spocítať presný objem a cenu materiálu na Vašu stavbu alebo stavebné úpravy. Zanechajte nám kontakt a spojí sa s Vami náš špecialista, ktorý Vám pomôže s presnou kalkulácií kalkuláciou nákladov.


Mám záujem o odborné poradenstvo ZADARMO

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong YQ - U Profily s tepelnou izoláciou pre murivo hr. ≥ 450 mm

výrobok rozmery
d × v × š
vnútorné
rozmery
š × v
expedičná hmotnosť kusov na bmmuriva cena za bm cena za kus cena za bm
s DPH
cena za kus DPH
  mm mm kg/ks ks/bm €/bm €/ks €/bm€/ks
U 225 YQ 599x249x225 100x174 8,5 1,67 9,92 5,94 11,90 7,13
U 225 YQ* 599x249x225 2x100x174 8,5 3,34 19,84 5,94 23,80 7,13
* Riadok platí pre 2 ks U 225 YQ vedľa seba.

 

Ytong - U Profily

výrobok rozmery
d × v × š
vnútorné
rozmery
š × v
expedičná hmotnosť kusov na bm muriva cena za bm cena za kus cena za bm
s DPH
cena za kus s DPH
  mm mm kg/ks ks/bm €/bm €/ks €/bm €/ks
U 375 599x249x375 225x174 21,0 1,67 14,12 8,46 16,94 10,15
U 300 599x249x300 200x174 15,5 1,67 12,44 7,45 14,93 8,94
U 250 599x249x250 150x174 14,0 1,67 10,95 6,56 13,14 7,87
U 200 599x249x200 100x174 12,5 1,67 10,32 6,18 12,38 7,42
bm = meter bežný

Ytong - UPA Profily

výrobok rozmery
d × v × š
vnútorné
rozmery
š × v
expedičná hmotnosť kusov na bm muriva cena za bm cena za kus cena za bm
s DPH
cena za kus s DPH
  mm mm kg/ks ks/bm €/bm €/ks €/bm €/ks
UPA 375 3000x249x375 240x174 130 0,33 43,70 131,10 52,44 157,32
UPA 300 3000x249x300 190x174 105 0,33 35,32 105,95 42,38 127,14
UPA 250 3000x249x250 140x174 95 0,33 28,33 87,98 35,20 105,58
bm = meter bežný

Ytong - nosné preklady

výrobok rozmery
d × v × š
svetlosť
otvoru
kusov na palete expedičná hmotnosť expedičná hmotnosť palety cena za kus cena za kus s DPH
  mmmmks/pal.kg/kskg/pal.€/ks€/ks
NOP 375-1250 1250x249x375 900 8 95,0 780 73,25 87,90
NOP 375-1500 1500x249x375 1100 8 117,0 956 86,15 103,38
NOP 375-1750 1750x249x375 1350 8 137,0 1116 99,81 119,77
NOP 375-2000 2000x249x375 1600 8 156,0 1268 113,63 136,36
NOP 375-2250 2250x249x375 1800 8 175,0 1420 131,93 158,32
NOP 375-2500 2500x249x375 2000 8 196,0 1588 146,19 175,43
NOP 300-1250 1250x249x300 900 8 76,0 628 58,70 70,44
NOP 300-1500 1500x249x300 1100 8 94,0 772 68,74 82,49
NOP 300-1750 1750x249x300 1350 8 109,0 892 80,00 96,00
NOP 300-2000 2000x249x300 1600 8 125,0 1020 91,26 109,51
NOP 300-2250 2250x249x300 1800 8 141,0 1148 103,57 124,28
NOP 300-2500 2500x249x300 2000 8 156,0 1268 114,68 137,62
NOP 250-1250 1250x249x250 900 12 63,0 776 49,83 59,80
NOP 250-1500 1500x249x250 1100 12 78,0 956 57,19 68,63
NOP 250-1750 1750x249x250 1350 12 91,0 1112 66,04 79,25
NOP 250-2000 2000x249x250 1600 12 104,0 1268 75,50 90,60
NOP 250-2250 2250x249x250 1800 12 117,0 1424 86,01 103,21
NOP 200-1250 1250x249x200 900 12 51,0 632 39,62 47,54
NOP 200-1500 1500x249x200 1100 12 62,0 764 45,78 54,94
NOP 200-1750 1750x249x200 1350 12 73,0 896 53,44 64,13
NOP 200-2000 2000x249x200 1600 12 83,0 1016 61,09 73,31

Ytong - prekladové trámce

výrobok rozmery
d × v × š
svetlost
otvoru
kusov na palete expedičná hmotnosť expedičná hmotnosť palety cena za kus cena za kus s DPH
  mmmmks/pal.kg/kskg/pal.€/ks€/ks
PSF 150-1250 1250x124x150 900 32 19,0 628 22,37 26,84
PSF 150-1500 1500x124x150 1100 32 23,0 756 27,20 32,64
PSF 150-2000* 2000x124x150 1500 32 31,0 1012 36,25 43,50
PSF 150-2500* 2500x124x150 2000 32 38,0 1236 45,14 54,17
PSF 150-3000* 3000x124x150 2500 32 46,0 1492 54,55 65,46
PSF 125-1250 1250x124x125 900 48 16,0 788 16,25 19,50
PSF 125-1500 1500x124x125 1100 48 19,0 932 18,99 22,79
PSF 125-2000* 2000x124x125 1500 48 26,0 1268 25,32 30,38
PSF 125-2500* 2500x124x125 2000 48 32,0 1556 31,64 37,97
PSF 125-3000* 3000x124x125 2500 48 39,0 1892 38,30 45,96

Ytong - suché maltové zmesi

balenie obsah palety expedičná hmotnosť palety orientačná spotreba
suchej zmesi*
cena cena s DPH
kg vrece vrieca; kskg/pal. kg/m² €/ks€/ks
Ytong lepiaca malta** 17 30 530 14/17 kg/m³** 5,96 7,15
Ytong/Silka lepiaca malta zimná 25 49 1245 14/17 kg/m³** 11,41 13,69
Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná 15 25 395 14/17 kg/m³** 9,74 11,69
Multipor ľahká malta 20 40 820 3,3 kg/m² 17,60 21,12
Silka lepiaca malta 25 28 720 14/17 kg/m³** 9,72 11,66
* Skutočná spotreba záleží na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.
** Spotreby pre tvárnice s profilovaním: Pero + Drážka (a úchopové Kapsy) / bez profilovania.
Možnosť predaja po vreciach

Ytong - suché zmesi a produkty pre omietky

balenie hmotnosť obsah palety expedičná hmotnosť palety orientačná
spotreba
suchej zmesi*
cena cena s DPH
  kg/ks vrieckg/pal. kg/m² €/ks€/ks
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná** 20,0 kg vrece 20,0 40 820 4 kg pri hr.5 mm 18,74 22,49
Ytong výstužná tkanina 50x1,1 m rolka 8,8 33 310 - 60,14 72,17
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná 20,0 kg vrece 20,0 49 1000 5 kg pri hr.5 mm 13,06 15,67
Ytong vnútorná stierka hladená 20,0 kg vrece 20,0 36 740 1,5 kg pri hr.1 mm 11,13 13,36
* Skutočná spotreba záleží na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.
**Omietka sa používa aj ako vysprávková malta.
Možnosť predaja po vreciach.

Murivová spojka z nerezovej ocele

výrobok dĺžka šírka balenie cena za kus cena za kus s DPH
mmmmks€/ks€/ks
Murivová spojka (50 ks v balíku) 300 30 50 0,74 0,89

 

Ytong - náradie a doplnkové prvky

výrobok popis, špecifikácia cena za kus cena s DPH
€/ks€/ks
Ručná vidiová píla 30,66 36,79
Vrták do pórobetónu ∅ 62 mm
∅ 82 mm
8,04
8,96
9,65
10,75
Drážkovač 11,17 13,40
Miešadlo 9,00 10,80
Murárska lyžica 75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
10,90
11,17
11,31
11,58
12,26
13,77
13,08
13,40
13,57
13,90
14,71
16,52
Uholník 10,35 12,42
Gumenné kladivo 10,62

12,74

Brúsne hladítko 7,90 9,48
Hoblik 9,67 11,60
Elektrická pásová pila 230V 4.541,17 5.449,40
Náhradný pás pily
3 520 × 27 × 0,9 mm
168,06
168,06
201,67
201,67
Pílový diamantový kotúč Silka 700/60 mm 383,25 459,90
Murivová spojka (50 ks/bal) nerezová oceľ 0,74 0,89
Kliniec 4/70 drsný pozinkovaný, balenie 250 ks 0,08 0,10
Schodisková konzola nerezová ocel 6,13 7,36
Pozn.: Náradie je možno zakúpit tiež na eshop.ytong.sk

 

Co je v ceně Ytong

Potrebujete pomôcť pri výbere materiálu?

Ponúkame Vám bezplatné poradenstvo v oblasti energetických úspor a zateplenia. Ak potrebujete radu pri výbere tepelnoizolačného materiálu, prípadne kalkuláciu objemu a ceny, potom stačí zanechať kontakt, spojí sa s Vami náš špecialista.


Mám záujem o odborné poradenstvo ZADARMO

Na začiatok


Obvodové steny | Nosné steny | Priečky | Velkoformátové produkty | Preklady | Obmurovky | Tepelnoizolačné dosky | Schody a stropy | Masívne strechy | Systémové omietky Ytong | Doplnkový sortiment | Náradie