Odporúčané ceny masívnych striech


      

Strop Ytong Ekonom
– inovatívne riešenie s úsporou až 31%


   

Strecha Ytong Komfort
– zabraňuje letnému prehrievaniu interiéru

 

Ytong – stropné a strešné nosníky Typ A
pre konštrukcie hrúbky 250 mm

výrobok Rozmery
d x š x v
expedičná hmotnosť cena za kus cena za kus s DPH
mmkg/ks €/ks €/ks
Ytong 1,00/A 1000×120×205 12 10,83 13,00
Ytong 1,20/A 1200×120×205 15 13,00 15,60
Ytong 1,40/A 1400×120×205 17 15,16 18,19
Ytong 1,60/A 1600×120×205 20 17,32 20,78
Ytong 1,80/A 1800×120×205 22 19,49 23,39
Ytong 2,00/A 2000×120×205 24 21,65 25,98
Ytong 2,20/A 2200×120×205 27 23,81 28,57
Ytong 2,40/A 2400×120×205 29 25,98 31,18
Ytong 2,60/A 2600×120×205 32 28,14 33,77
Ytong 2,80/A 2800×120×205 34 30,31 36,37
Ytong 3,00/A 3000×120×205 37 32,47 38,96
Ytong 3,20/A 3200×120×205 39 34,64 41,57
Ytong 3,40/A 3400×120×205 42 36,81 44,17
Ytong 3,60/A 3600×120×205 46 41,53 49,84
Ytong 3,80/A 3800×120×205 48 43,84 52,61
Ytong 4,00/A 4000×120×205 51 46,15 55,38
Ytong 4,20/A 4200×120×205 53 48,45 58,14
Ytong 4,40/A 4400×120×205 56 53,71 64,45
Ytong 4,60/A 4600×120×205 58 56,14 67,37
Ytong 4,80/A 4800×120×205 64 58,57 70,28
Ytong 5,00/A 5000×120×205 70 70,2 84,24
Ytong 5,20/A 5200×120×205 73 73,00 87,60
Ytong 5,40/A 5400×120×205 78 80,54 96,65
Ytong 5,60/A 5600×120×205 81 83,52 100,22
Ytong 5,80/A 5800×120×205 87 93,68 112,42
Ytong 6,00/A 6000×120×205 90 96,90 116,28
Ytong 6,20/A 6200×120×205 93 100,13 120,16
Ytong 6,40/A 6400×120×205 96 103,37 124,04
Ytong 6,60/A 6600×120×205 99 106,59 127,91
Ytong 6,80/A* 6800×120×205 102 109,83 131,8
Ytong 7,00/A* 7000×120×205 105 113,06 135,67
Ytong 7,20/A* 7200×120×205 108 116,29 139,55
Ytong 7,40/A* 7400×120×205 111 119,52 143,42
Ytong 7,60/A* 7600×120×205 114 122,75 147,30
Ytong 7,80/A* 7800×120×205 117 125,98 151,18
Ytong 8,00/A* 8000×120×205 120 129,21 155,05
Ytong 8,20/A* 8200×120×205 123 132,43 158,92
Nosníky typu A sú určené pre hrúbku konštrukcie 250 mm, vrátane stropu Klasik.

Nosníky typu A i C sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m².
* Nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m2, alebo nutnosť zdvojovať nosníky.

Možnosť kusového predaja.
Nosníky dlhšie ako 7,00 m nie je možné dodať autom s hydraulickou rukou.
Nosníky od 7,80 do 8,20 sú na objednávku, dodacie lehota dohodou.

Ytong – stropné a strešné nosníky Typ C
pre konštrukcie hrúbky 200 mm

výrobok Rozmery
d × š × v
expedičná hmotnosť cena za kus cena za kus s DPH
mmkg/ks €/ks €/ks
Ytong 1,00/C 1000×120×175 13 10,73 12,88
Ytong 1,20/C 1200×120×175 15 12,88 15,46
Ytong 1,40/C 1400×120×175 18 15,03 18,04
Ytong 1,60/C 1600×120×175 21 17,16 20,59
Ytong 1,80/C 1800×120×175 23 19,30 23,16
Ytong 2,00/C 2000×120×175 26 21,45 25,74
Ytong 2,20/C 2200×120×175 28 23,59 28,31
Ytong 2,40/C 2400×120×175 31 25,74 30,89
Ytong 2,60/C 2600×120×175 33 27,88 33,46
Ytong 2,80/C 2800×120×175 36 30,03 36,04
Ytong 3,00/C 3000×120×175 39 32,17 38,60
Ytong 3,20/C 3200×120×175 41 34,32 41,18
Ytong 3,40/C 3400×120×175 44 39,22 47,06
Ytong 3,60/C 3600×120×175 46 41,53 49,84
Ytong 3,80/C 3800×120×175 51 43,84 52,61
Ytong 4,00/C 4000×120×175 53 48,82 58,58
Ytong 4,20/C 4200×120×175 58 58,43 70,12
Ytong 4,40/C 4400×120×175 61 61,21 73,45
Ytong 4,60/C 4600×120×175 65 68,60 82,32
Ytong 4,80/C 4800×120×175 70 77,52 93,02
Ytong 5,00/C 5000×120×175 73 80,76 96,91
Ytong 5,20/C 5200×120×175 76 83,99 100,79
Ytong 5,40/C 5400×120×175 79 87,20 104,64
Ytong 5,60/C 5600×120×175 82 90,45 108,54
Ytong 5,80/C* 5800×120×175 87 93,68 112,42
Ytong 6,00/C* 6000×120×175 90 96,90 116,28
Ytong 6,20/C* 6200×120×175 93 100,13 120,16
Ytong 6,40/C* 6400×120×175 96 103,37 124,04
Ytong 6,60/C* 6600×120×175 101 106,59 127,91
Ytong 6,80/C* 6800×120×175 104 109,83 131,80
Ytong 7,00/C* 7000×120×175 107 113,06 135,67
Ytong 7,20/C* 7200×120×175 110 116,29 139,55
Ytong 7,40/C* 7400×120×175 113 119,52 143,42
Ytong 7,60/C* 7600×120×175 116 122,75 147,30
Ytong 7,80/C* 7800×175×120 117 125,98 151,18
Ytong 8,00/C* 8000×175×120 120 129,22 155,06
Ytong 8,20/C* 8200×175×120 123 132,44 158,93
Nosníky typu A sú určené pre hrúbku konštrukcie 250 mm, vrátane stropu Klasik.

Nosníky typu A i C sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m².
* Nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m2, alebo nutnosť zdvojovať nosníky.

Možnosť kusového predaja.
Nosníky dlhšie ako 7,00 m nie je možné dodať autom s hydraulickou rukou.
Nosníky od 7,80 do 8,20 sú na objednávku, dodacie lehota dohodou.

Ytong – stropné a strešné vložky

výrobok rozmery
d × š × v
jednotková
hmotnosť výrobku
obsah palety expedičná hmotnosť kusov na palete cena za kus cena za kus s DPH
typ  mmkg/ksm²/palkg/palks/pal€/ks€/ks
Ytong Plus 250 599 × 249 × 250 24,5 4,36 * 608 24 4,96 5,95
Ytong Plus 200 599 × 249 × 200 21,0 5,09 * 608 28 4,00 4,80
Ytong Plus 100 599 × 125 × 100 5,1 - *** 510 96 1,06 1,27
Ytong Klasik 250 599 × 249 × 200 26,0 6,12 ** 956 36 4,50 5,40
Ytong Klasik 200 599 × 249 × 250 21,0 7,12 ** 902 42 3,64 4,37
* Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečnych rebier v rozostupoch 1,0 m.
** Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.
*** Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečnych stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong Plus.

Kombináciou nosníkov a vložiek Ytong získate konštrukciu stropu alebo strechy presne podľa potrieb.

typ konštrukcie nosník vložka rebro
Strop Ytong Ekonom 250 + 0
bez nadbetonávky
Typ A Ytong Plus 250
Klasik 250
Ytong Plus 100
Bez zdvojenia nosníkov a svetlosti miestnosti do cca 5,30 m (vložka Klasik 250), resp. do cca 5,70 m (vložka
Ytong Plus 250). Do cca 6,70 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetonávkou.
 
Strop Ytong Ekonom 200 + 0
bez nadbetonávky
Typ C Ytong Plus 200
Klasik 200
Ytong Plus 100
Bez zdvojenia nosníkov a štandardné svetlosti miestnost do cca 4,60 m (vložka Klasik 200), resp. do cca 5,30 m (vložka
Ytong Plus 200). Do cca 6,00 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetonávkou.
 
Strop Ytong Klasik 200 + 50 mm (250 + 50 mm)
s nadbetonávkou 50 mm
Typ A Klasik 250
Klasik 200
 
Bez zdvojenia nosníkov do svetlosti miestnosti 6,30 m. Pre extrémne svetlosti do cca 7,90 m a pre vysoké zaťaženia,
so statickým posúdením.
 
Strecha Ytong Komfort 200 + 0 mm (250 + 0 mm)
bez nadbetonávky
Typ A
Typ C
Ytong Plus 250
Ytong Plus 200
Ytong Plus 100
Zabraňuje letnému prehrievaniu interiéru a zvyšuje ochranu proti hluku.
Strop z nosníkov a vložiek je vodorovná nosná konštrukcia. Na jej realizáciu je nutné vypracovať výkres skladby overený autorizovanou osobou. Za neodbornú aplikáciu a vzniknuté škody nepreberá výrobca zodpovednosť.

Ytong – stropné a strešné dielce

hrúbka šírka dľžka cena za m² cena za m² s DPH
mm mm mm €/m²€/m²
240 max. 625 do 6000 83,23 99,88
200 max. 625 do 6000 69,36 83,23
150 max. 625 do 3800 52,02 62,42
125 max. 625 do 3800 43,35 52,02

Dielce sú vyrábané na zákazku. Šírkový rozmer je odstupňovaný po 5 mm. Dĺžkový rozmer je odstupňovaný po 10 mm.
Šírky 600 a 500 mm sú za 10% príplatok, s možnosťou bočného profilovania. Ostatné šírky, šikmý rez čela je možné narezať za 25 €/bm.
Rezané plochy sú hladké. Na každú zákazku je bezplatne spracovaný výkres skladby a statický výpočet.
Výrobnú dokumentáciu dielcov si zabezpečuje výrobca.
Možnosť kusového predaja.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou. Cena zákazky podľa individuálnej kalkulácie. V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong - vencové tvárnice

Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 5,0 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,050 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,050 W/(m.K)
hr. zdiva bez omietok rozmery
d × š × v
tepelný odpor R10DRY tepelný odpor RU kusov na palete plocha muriva na palete spotreba malty cena tvárnice cena tvárnice s DPH
mm mmm²K/W m²K/W ks/pal. m²/pal. kg/m² €/m² €/m²
Profilovanie: bez profilovania
125 599×125×249 2,53 2,50 24 10,8 1,8 4,72 5,66
125 599×125×199 2,53 2,50 24 11,5 1,8 3,78 4,54
125 mm = 50 mm Ytong + 75 mm izolant.
Ytong - naradie, doplnkove prvky

Ytong - náradie

výrobok popis, špecifikácia cena za kus cena s DPH
€/ks€/ks
Ručná vidiová píla 31,58 37,90
Vrták do pórobetónu ∅ 62 mm
∅ 82 mm
8,28
9,23
9,94
11,08
Drážkovač 11,51 13,81
Miešadlo 9,27 11,12
Murárska lyžica pre priečkovky 75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
11,23
11,51
11,65
11,93
13,48
13,81
13,98
14,32
Murárska lyžica pre tvárnice 12,63
14,18
15,16
17,02
Murárska lyžica pre tvárnice Silka nákup cez eshop.ytong.sk
Murárska lyžica na panely nákup cez eshop.ytong.sk
Uholník 10,66 12,79
Gumenné kladivo 10,94

13,13

Brúsne hladítko 8,14 9,77
Hoblik 9,96 11,95
Elektrická pásová pila 230V 4.677,41 5.612,89
Náhradný pás pily
3 520 × 27 × 0,9 mm
173,10
173,10
207,72
207,72
Pílový diamantový kotúč Silka 700/60 mm 394,75 473,70
Pozn.: Náradie je možno zakúpit tiež na eshop.ytong.sk

 

Ytong - doplnkové prvky

výrobok popis, špecifikácia cena za kus cena s DPH
€/ks€/ks
Murivová spojka (50 ks/bal) nerezová oceľ 0,76 0,91
Kliniec 4/70 drsný pozinkovaný, balenie 250 ks 0,08 0,10
Schodisková konzola nerezová ocel 6,31 7,57
Ytofor výstužný pás šírka 80 mm, role 30 m
šírka 40 mm, role 30 m
56,00
35,80
67,20
42,96
Multipor požiarná kotva dl. 200 mm,
balenie po 100 ks
nákup cez
eshop.ytong.sk

Co je v ceně Ytong

Potrebujete pomôcť pri výbere materiálu?

Ponúkame Vám bezplatné poradenstvo v oblasti energetických úspor a zateplenia. Ak potrebujete radu pri výbere tepelnoizolačného materiálu, prípadne kalkuláciu objemu a ceny, potom stačí zanechať kontakt, spojí sa s Vami náš špecialista.


Mám záujem o odborné poradenstvo ZADARMO

Na začiatok


Obvodové steny | Nosné steny | Priečky | Velkoformátové produkty | Preklady | Obmurovky | Tepelnoizolačné dosky | Schody a stropy | Masívne strechy | Malty | Systémové omietky Ytong | Doplnkový sortiment | Náradie