NAHRAĎTE STENU SO ZATEPLENÍM TVÁRNICOU
LAMBDA YQ A UŠETRÍTE ZA PRÁCU A ČAS

ZÍSKAJTE BONUS 312 EUR!

NAKÚPTE OD 1.7. DO 31.12.2021 YTONG LAMBDA YQ OD HRÚBKY 450 MM NA STAVBU VÁŠHO DOMU A ZÍSKATE:

  • Energetickú optimalizáciu rodinného domu, ktorej výsledkom je Projektové energetické hodnotenie v triede A0 potrebné k stavebnému povoleniu
  • Energetický certifikát budovy na rodinný dom, ktorý je potrebný ku kolaudácii Vášho nového domu

Ako postupovať pri uplatnení bonusu

Pri zakúpení Energetickej optimalizácie rodinného domu (EOD)
Prostredníctvom nášho e-shopu si zakúpte vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu EOD (musí byť objednané a zaplatené pred samotným nákupom materiálu Ytong Lambda YQ). Po zakúpení materiálu Ytong Lamdba YQ v min. množstve 50 m3 môžete požiadať o vrátenie čiastky za nákup EOD.
K žiadosti doložte:

  • doklad za tovar Ytong Lambda YQ
  • doklad o úhrade EOC
  • číslo vášho účtu

Celá čiastka Vám bude vrátená formou dobropisu na Váš účet.
O vrátenie čiastky musíte požiadať prostredníctvom formulára, najneskôr do 03/2022. Po tomto termíne nárok na dobropisovanie zaniká.

Pri zakúpení Energetického certifikátu na rodinný dom (ECB)
Prostredníctvom nášho e-shopu si zakúpte vypracovanie ECB. Po zakúpení materiálu Ytong Lamdba YQ v min. množstve 50 m3 môžete požiadať o vrátenie čiastky za ECB.
K žiadosti doložte:

  • doklad za tovar Ytong Lambda YQ
  • doklad o úhrade ECB
  • číslo vášho účtu

Celá čiastka Vám bude vrátená formou dobropisu na Váš účet.
O vrátenie čiastky musíte požiadať prostredníctvom formulára, najneskôr do 03/2022. Po tomto termíne nárok na dobropisovanie zaniká.

 

POŽIADAJTE SI O BONUS!

Vyplňte prosím nasledujúci formulár