BIM

BIMNáročnosť a zložitosť súčasných projektov v stavebníctve vyžaduje pokročilé riešenie. Informačný model budovy BIM uľahčí prácu realizačným spoločnostiam - je to nástroj, s ktorým je možné vykonávať stavebné projekty presnejšie, rýchlejšie, úspornejšie a na čas.

Čo je BIM ?

Building Information Modeling = informačný model budovy

 • jedna databáza
 • prepojenie informácií od začatia plánovania stavby, priebehu pracovných procesov až po management hospodárenia objektu po celú dobu svojej životnosti
 • rýchlejšia a výhodnejšia realizácia stavby

BIM sa od klasického projektovania odlišuje prepojením geometrických, materiálovo špecifických aj nešpecifických informácií. Jednotlivým stavebným dielom sú priradené:

 • typy a technické informácie produktu
 • výrobca
 • cena
 • doby spracovania
 • súvislosti s minulými i nasledujúcimi pracovnými úkonmi

BIM je nástrojom na vizualizáciu od prvotnej myšlienky cez vybudovanie a prevádzku až po zbúranie alebo recykláciu stavebného diela. Prepojené dáta o budove umožňujú, aby zmeny, ku ktorým dochádza v priebehu stavby boli spoločne zdieľané medzi účastníkmi a zároveň schvaľované manažérom BIM (hlavným projektantom).

Aké sú výhody BIM ?

BIM umožňuje investorom prehliadku virtuálneho modelu budovy, čo poslúži pre lepšiu predstavivosť a kontrolu priestorových väzieb a funkčnosť budovy i laikom.
BIM poskytne reálne simulácie jednotlivých priestorov a investor si môže plánovanú budovu prehliadnuť do detailu. Stupeň presnosti môže byť stanovený až do poslednej skrutky, avšak náklady na vytvorenie virtuálneho modelu budovy sú potom podstatne vyššie. Preto je vždy nutné odhadnúť, či zvýšené náklady danej tvorby detailného modelu pri plánovaní sú úmerné využitiu pri vyhodnotení.

Ako sa BIM používa ?

BIM má široké spektrum uplatnenia nielen pri veľkých stavbách, ale aj u menších projektov. Zvlášť u rodinných domov je pre firmy konkurenčnou výhodou, že môžu pomocou BIM priblížiť stavebníkovi výsledok vo forme digitálneho modelu budovy ešte pred začatím výstavby.

S Ytongom ste s BIM o krok napred

Spoločnosť Xella Slovensko ponúka k stiahnutiu kompletné riešenie pre stenové, strešné a stropné systémy ako dátové súbory BIM, ktoré je možné spracovať v softvéri Revit® alebo Archicad®.
Systémové riešenia BIM umožňujú získať:

 • 3D dizajnové objekty
 • informácie o geometrii jednotlivých prvkov (vrátane certifikácií)
 • informácie k plánovaniu, vlastnostiam materiálu a ich spracovaniu
 • podklady pre výkazy a časové harmonogramy