Združenie Imobilio ocenilo našu pomoc Veľkým srdcom

Združeniu Imobilio sme pri stavbe vzdelávacieho centra v Karlovej Vsi pomohli materiálom aj osobným zapojením do stavebných prác. Pri slávnostnom Dni otvorených dverí a okien sme za to prevzali ocenenie Veľké srdce Imobilia.
Centrum bude slúžiť zdravotne znevýhodneným študentom a na jeho vzniku sa podieľalo mnoho dobrovoľníkov. Vďaka ich prispeniu sa podarilo toto centrum vybudovať. Imobilio tak mohlo 28. novembra usporiadať Deň otvorených dverí a okien, na ktorom odovzdávali ocenenia Veľké srdce Imobilia.
 


Na stavbu trojposchodového centra sme venovali všetky priečky a nosné preklady. Do akcie sa tiež zapojili naši zamestnanci doslova vlastnými rukami. Využili svoje praktické vedomostí a podieľali sa priamo na stavebných prácach. Vďaka nim práce na stavbe zvládli aj dobrovoľníci z radov nestavebných profesií, vrátane veľvyslancov z ambasád a zástupcov najrôznejších firiem. Spoločne sa podarilo ešte pred zimou stavbu doviesť do fázy, kedy môžu začať práce v interiéri. Imobilio preto odmenilo ich aktívne zapojenie a ústretový prístup Veľkým srdcom. Všetkým kolegom, ktorí k tomuto úspechu prispeli, ďakujeme za ich ľudský prístup a ocenenie si veľmi vážime.