ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE A VYHRAJTE 2 000€! REGISTRÁCIA JE MOŽNÁ DO 22. 2. 2014.

Študentská súťaž

Chytrý a vkusný – taký projekt vyhrá tento rok v študentskej architektonickej súťaži Xella.

Spoločnosť Xella vyhlásila už 19. ročník ideovej architektonickej súťaže pre študentov odborov architektúra a pozemné staviteľstvo, jednotlivcov i kolektívy. Tohtoročnou výzvou je vyprojektovať Dom umenia v prieluke na bratislavskom Župnom námestí v duchu idey SM(ART) HOUSE a navrhnúť urbanistické riešenie celej Vodnej priekopy pri Michalskej bráne.

Výsledkom má byť atraktívny a bezbariérový verejný objekt, určený pre spoločenské a kultúrne udalosti Bratislavčanov. Šikovný a vkusný, inovatívny, ale bez architektonických násilností a rešpektujúci historické prostredie, do ktorého je zasadený. Také je zadanie pre projekt! Teraz už záleží iba na študentoch a na ich kreativite a nápaditosti. Tri víťazné koncepty založené na inteligentnom a efektívnym konštrukčnom riešení, s citom pre výber materiálov, technológií a s dôrazom na úspornosť, budú odmenené. Okrem verejného uznania od poroty zloženej z renomovaných českých a slovenských architektov, získajú tiež zaujímavú finančnú prémiu!