Ytong súčasťou medzinárodnej konferencie Pasívne domy 2013

Podobne ako v predošlých rokoch, aj tento rok sme sa rozhodli podporiť medzinárodnú konferenciu Pasívne domy 2013, ktorej deviaty ročník sa koná 18. októbra 2013 v budove Fakulty architektúry STU v Bratislave. Navrhovanie pasívnych domov a budov s takmer nulovou spotrebou energie je najmä o zmene prístupu v procese tvorby, ktorého súčasťou sme aj my. Zapojenie obnoviteľných zdrojov energie do architektonického konceptu udržateľných stavieb sa stáva nevyhnutnosťou pri návrhu „nearly zero energy buildings", ktoré sú trendom výstavby súčasnosti, ako aj budúcnosti. S inšpiratívnymi príkladmi kvalitnej architektúry v novodobom progresívnom trende sa budete môcť zoznámiť práve na tejto konferencii – Ytong nájdete v stánku č. 19.

Máme pre vás pripravené nové zaujímavé detaily pre takmer nulový, resp. pasívny objekt ako aj pre obálku domu z Ytongu - pri základe, pri oknách, rohy domu, pri šikmej a plochej streche.

Viac informácií o spomínanej konferencii nájdete na stránke http://iepd.sk/podujatia/330-pd2013.

Tešíme sa na stretnutie s vami.