Ytong pozýva odborníkov k Dialógu o technológiách rýchlej výstavby!

Zaujíma vás, ako možno zrýchliť a zefektívniť výstavbu a súčasne dodržať všetky normy? Stretnite sa v Košiciach, alebo Bratislave na odbornej konferencii so zástupcami výrobcov systému Ytong, ktorý investuje do inovácií a technológií. Dozviete sa veľa praktických informácií, vrátane niekoľkých prelomových noviniek pre veľkú výstavbu.

Súčasnou témou v stavebníctve je rýchlosť a efektivita. Každé zrýchlenie a zjednodušenie procesov na stavbe, úspora pracovných síl znamená zníženie nákladov. Súčasne však zostávajú tie najvyššie požiadavky na kvalitu, presnosť výstavby a dodržanie často veľmi prísnych noriem. Ytong Dialóg ponúkne odbornej verejnosti niekoľko možností, ako tieto ciele dosiahnuť.

Predstavíme vám nové priečkové panely Ytong a veľkoformátové tvárnice Ytong Jumbo a Silka Tempo vrátane skúseností z referenčných stavieb. Ukážeme vám na konkrétnych príkladoch, ako si zjednodušiť prácu pri projektovaní detailov a predstavíme naše rozšírené služby. Dozviete sa o zdravom a zároveň rýchlom a efektívnom zatepľovaní pomocou minerálnych izolačných dosiek Multipor. Prinesieme aj odpovede na najčastejšie kladené odborné otázky našim technikom.

S prednáškou Podmienky na zmenu požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov vystúpi Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Obsahom prednášky budú zmeny požiadaviek na tepelnú ochranu vyplývajúce z 2. fázy odvodenia úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie. Hovoriť bude o problémoch vyplývajúcich z platných právnych predpisov a technických noriem a zameria sa aj na návrh zmeny STN 730540-2.

Chcete viesť s nami dialóg o efektívnom projektovaní a rýchlom stavaní?
Vyberte si, či to budú Košice, alebo Bratislava a pozrite sa na podrobný program na www.ytong-dialog.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!