Ytong pozýva odborníkov k Dialogu o otázkach tepelnej techniky

Ytong DialogSpoločnosť Xella Slovensko pozýva projektantov a architektov na odbornú konferenciu Ytong Dialog, ktorá bude prebiehať v septembri v Bratislave a v októbri v Košiciach. Tento rok sa zameria na tepelnotechnickú stránku výstavby a projektovania a predstavené budú aj nové aplikácie pre projektantov. Súčasťou je aj praktická ukážka práce so systémom Ytong a taktiež celý rad prípadových štúdií z praxe odborníkov Ytongu.

Odborná verejnosť sa zoznámi s inovatívnymi prvkami sortimentu. Najdôležitejším spomedzi nich je tepelnoizolačná tvárnica Lambda YQ a systémové doplnky, ktoré umožňujú stavať celú stenu tak, aby boli dosiahnuté jej optimálne tepelnoizolačné vlastnosti. Medzi ne patria i nové systémové omietky Ytong, ktorým tu bude venovaný priestor. Praktická ukážka sa bude týkať unikátneho systému masívnej strechy Ytong Komfort. Na fragmente bude predvedená skladba izolačného súvrstvia nad masívnou konštrukciou a hostia konferencie tak uvidia kompletne celú skladbu strechy.

Téme nových tepelnotechnických noriem a ich vplyvu do praxe v rámci územia Slovenska sa bude venovať prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. Na ňu nadviaže Ing. Martin Mihál, vedúci technického oddelenia Xella CZ a Xella Slovensko, ktorý predstaví konkrétne riešenie skladby steny, s ktorou je možné požiadavky tejto novej normy splniť.

V časti venovanej modernému projektovaniu budú predstavené nové aplikácie, ako napríklad informačný model budovy BIM, aplikácie pre štatistické výpočty Statix. Pozornosť bude venovaná aj certifikátom LEED a BREEAM vo vzťahu k materiálu Ytong.

Účasť pre odbornú verejnosť je bezplatná. Ytong Dialog momentálne prebieha v Košiciach a v Bratislave, záujemcovia sa môžu prihlásiť cez www.ytong.cz/ytong-dialog.