Ytong povedie Dialog o normách v stavebníctve a ich spĺňanie prostredníctvom systému Ytong

Spoločnosť Xella Slovensko pozýva projektantov a architektov na odbornú konferenciu Ytong Dialog, ktorá bude prebiehať v októbri a v novembri v niekoľkých mestách na Slovensku. Tento rok sa zameria na tému noriem v oblasti teplotechniky, požiarnej odolnosti, potreby vetrania a bezpečnosti. Cieľom je inšpirovať architektov a projektantov k budovaniu moderného, ​​zdravého a komfortného bývania v súlade so všetkými zákonnými podmienkami.

Tento rok sa bude Dialog konať v Žiline, Bratislave a v Košiciach. Organizátori sa snažili vybrať menej formálne a architektonicky zaujímavé miesta vzhľadom na podporu atmosféry týchto odborných stretnutí. Hlavnou témou stretnutia je navrhovanie budov za pomoci systému Ytong tak, aby boli splnené požiadavky príslušných noriem. Pozvaný odborník sa zameria na predstavenie súčasných i pripravovaných noriem a ich porovnanie so susednými krajinami.

Jeden blok dopoludňajšieho stretnutia sa bude venovať inováciám systému Ytong, v ktorom sa technickí poradcovia zamerajú najmä na teplotechnické detaily. Všetky prvky hostia uvidia na mobilnom fragmente, kde si môžu systémové riešenie dôkladne pozrieť a predstaviť si lepšie jeho použitie v praxi.

Jednou z viacerých tém bude aj ekonomické a energetické porovnanie rodinného domu. Ako teda dopadne porovnanie ceny pasívneho a nízkoenergetického domu? Odborníci budú túto otázku prezentovať na piatich výpočtových variantoch vzorového domu s rôznym založením stien, druhmi striech, vybavením atď. Tieto varianty sa budú porovnávať z rôznych aspektov, ako sú napríklad obstarávacie náklady a ročné náklady.

Problematiku vetrania prinesie video ukážka domu s nedostatkami v projekte a v realizácii, ktorých výsledkom sú plesne. Nasledujúca prednáška sa zameria na tému riadeného vetrania. V poslednom bloku hostia získajú prehľad o protipožiarnych vlastnostiach Ytongu a požiadavkách noriem na ochranu proti vlámaniu.

V záverečnej skupinovej diskusii bude možné konzultovať témy Dialogu so zástupcami Ytongu i vymeniť si odborné skúsenosti medzi sebou. Účasť na tomto Dialogu je pre odbornú verejnosť bezplatná. Záujemcovia sa môžu prihlásiť tu.

Ytong Dialóg