YTONG podporil penzión pre seniorov Dominik vo Veľkej Lehote

Dominik, nezisková organizácia, sa snaží vo svojich zariadeniach pre seniorov v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení, vytvoriť seniorom skutočný domov, kde budú rešpektovaní. Snažia sa o ich zapojenie do spoločenského života a poskytujú klientom plnohodnostný denný program.

Činnosť takéhoto zariadenia je finančne veľmi náročná. Rozhodli sme sa preto penzión Dominik sponzorsky podporiť a prispieť tak ku kvalite poskytovaných služieb tohto zariadenia.

„DOMINIK n.o. Veľká Lehota, poskytuje starostlivosť 66 ľuďom. Dovoľte nám úprimne sa Vám poďakovať za Vami poskytnuté finančné prostriedky. S Vašou podporou sme aj naďalej mohli poskytovať sociálne služby, ktoré zakladáme predovšetkým na kvalite. V tomto roku zameranie nášho zariadenia smeruje k vytváraniu a poskytovaniu terapeutických a aktivizačných činností pre našich seniorov. V ľudskom prístupe starostlivosti sa snažíme našim klientom ponúknuť veľké množstvo činností, ktoré im spríjemňujú chvíle v jeseni ich života,“ uvádza k poskytnutému daru PhDr. Erika Sučanská, riaditeľka ZSS.

Činnosť penziónu Dominik si veľmi vážime a sme presvedčení, že prostriedky využijú účelne a efektívne formou zaujímavých aktivít pre svojich klientov.