Ytong opäť získal titul programu Superbrands

Stavebný systém Ytong aj tento rok získal titul Superbrands pre rok 2017 v oblasti výrobca stavebných materiálov. Pre zákazníkov a partnerov je táto cena zárukou, že značka Ytong si drží stabilnú kvalitu výrobkov a služieb.

Program Superbrands hodnotí kategórie podnikateľských či priemyselných značiek. Vznikol vo Veľkej Británii a teraz pôsobí vo viac ako 90 krajinách piatich kontinentov. Oceňuje úspechy firiem v oblasti brandingu a snaží sa upozorniť verejnosť na silné značky na našom trhu. Udeleniu titulu predchádza niekoľko kolové výberové konanie, zástupcovia značiek sa sami nemôžu do programu nominovať. Ďalším kolom je spotrebiteľský prieskum, ktorý na základe známosti a obľuby zúži výber na zoznam semifinalistov. O udelení ceny potom rozhoduje odborná komisia Brand Council.

Odovzdanie ceny prebehlo 29. marca v bratislavskom sídle výrobcu Ytongu. Pri tejto príležitosti sa vyjadril k opätovnému úspechu značky country brand director Superbrands pán Erik Koronczi: „Udelenie tejto ceny je výsledkom hodnotenia od renomovaných agentúr a v poslednom kole o ňom rozhoduje hlasovanie odbornej poroty, zloženej z popredných odborníkov na marketing, médiá, komunikáciu, PR a branding. Ja osobne si myslím, že za opätovným úspechom Ytongu je skutočnosť, že na trhu a hlavne vo svojom segmente pôsobí konzistentne, vizuálna komunikácia značky je pre spotrebiteľov, partnerov a klientov ľahko rozpoznateľná a uchopiteľná. Že značka sa správa voči ostatným participantom trhu férovo a vždy naplní svoje sľuby. V neposlednom rade je to aj o zamestnancoch. Oni sú hlavným nositeľom značky a oni sú tí, ktorí budujú okolo značky komunitu. Čím spokojnejší zamestnanec, tým väčšia a presvedčivejšia komunita.“

Za značku Ytong bol odovzdávania prítomný generálny riaditeľ Peter Markovič, ktorý poďakoval za prejavenú dôveru: „Vážime si ocenenie našej dlhodobej kvality a aktívneho prístupu k zákazníkom. Ceníme si najmä toho, že Superbrands v sebe spája názor odbornej komisie a súčasne zákazníkov.“

Ytong opäť získal titul programu Superbrands 2017