Xella Slovensko je zakladajúcim členom Združenia výrobcov murovacích materiálov

Združenie výrobcov murovacích materiálov

Spoločnosť Xella Slovensko svojimi aktivitami dlhodobo podporuje ekologický trend trvalo udržateľného stavebníctva a vyrába inovatívne produkty, ktoré sú dostupné širokému spektru stavebníkov. Preto sme sa stali iniciátormi vzniku profesijného združenia, ktoré má za cieľ podporovať kvalitné a ekologické stavanie na Slovensku.

Výrobcovia, ktorí sú v tejto organizácii zastúpení, spĺňajú aktuálne normové požiadavky pre súčasnú výstavbu a ponúkajú spoľahlivé riešenia po stránke energetickej nenáročnosti, zdravého stavania a dlhodobej kvality stavieb.

Sme výrobcovia murovacích materiálov, ktorých spája cieľ, aby ľudia na Slovensku mohli stavať efektívne. Pomáhame im zorientovať sa v záplave informácií a neustálym vysvetľovaním problematiky reflektujeme na aktuálne výzvy stavebníctva.

Viac informácií tu...