Xella Slovensko je partnerom konferencií o udržateľnosti v stavebníctve

Symbolicky v deň Zeme 22. apríla sa v Bratislave konal 5. ročník Eurostav Conference, usporiadaný vydavateľstvom Eurostav, a 2. ročník konfrencie SKGBC s názvom Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú vydavateľstvo organizuje so Slovenskou radou pre zelené budovy.

Akcie sa zúčastnilo vyše 180 architektov, projektantov a ďalších odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry. Medzi vystupujúcimi sa objavili poprední odborníci na udržateľnú architektúru, napríklad rakúsky architekt Dietmar Eberle, taliansky architekt, aktuálny prezident ACE Luciano Lazzari, Michiel van der Vight z holandskej spoločnosti Except Integrated Sustainability, český architekt Dalibor Borák a generálna riaditeľka Bluewaters Environmental Consultants Doris Wirth z Rakúska.


Zprava: Luciano Lazzari, Michiel van der Vight, Alena Ohradzanská (MDVRR SR)

Zľava: Dietmar Eberle, Dalibor Borák, Robert Špaček (FA STU)

Zľava: Peter Dzurko, Georgi Georgiev, Miroslav Marko, Doris Wirth, Dušan Petráš (SvF STU), Darina Lalíková (Vydavateľstvo EUROSTAV)

 

Budúcnosť minulosti

Stavebníctva a architektúry sa najviac dotýkal blok Budúcnosť minulosti, kde spomedzi českých a slovenských odborníkov vystúpil Dalibor Borák, spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti Dobrý dům, s. r. o. Na príklade vlastného zrealizovaného projektu – v súčasnosti najväčšej verejnej pasívnej budovy v Českej republike – Základnej umeleckej školy Karla Malicha v Holiciach odprezentoval architektúru a technologické riešenia projektu. Hovoril aj o certifikačním nástroji CESBA – Common European Sustainable Building Assessment, ktorý je určený predovšetkým pre prípravu a hodnotenie budov stavaných z verejných finančných zdrojov.

Blok Technologické inovácie

Tretý technologický blok konferencie sa venoval inováciám v odbore výstavby udržateľnej architektúry. Z našich odborníkov sa predstavili Peter Dzurko a prezentoval technologické inovatívne riešenia v moderných budovách, ktoré majú prinášať nielen komfort a pohodlie, ale aj energetické úspory. Využitie konkrétnych technologických inovácií pri výstavbe na Slovensku zastupoval architekt Miroslav Marko na príklade Zeleného átria v Trnave. Pri jeho realizácii bol využitý stavebný systém Ytong od spoločnosti Xella Slovensko. Ide o prvý pasívny bytový dom na Slovensku a prvú budovu s ambíciou získať certifikát LEED Platinum.