Víťazom 22. ročníka študentskej súťaže Xella sa stal návrh s citlivým prístupom k urbanizmu

Zadaním tohtoročnej súťaže bolo vytvorenie návrhu pre centrum zbierok súčasného moderného umenia Moravskej galérie, ktoré bude slúžiť súčasne aj pre organizovanie vzdelávacích a výtvarných projektov. Porota zložená z popredných architektov a riaditeľa Moravskej galérie sa 8. a 9. marca zišla v Miestodržiteľskom paláci v Brne nad hodnotením viac ako päťdesiatich návrhov, na ktorých sa podieľalo vyše dvesto študentov fakúlt architektúry z Česka i Slovenska. Víťazom sa stal študent brnianskej fakulty architektúry Luděk Šimoník.

Projekt mal vyriešiť prieluku v blízkosti vládnej budovy, paláca, súčasného sídla Moravskej galérie. Toto miesto je uprostred historického centra a študenti sa tiež museli vyrovnať so zadaním na pomerne zložitom pozemku. Práve začlenenie novej stavby do existujúceho okolia bolo kľúčové pre výber víťazov. Vzťah novej budovy k historickému centru sa ukázal ako určujúci. Víťaz súťaže, Luděk Šimoník, najlepšie zvládol všetky nároky na spracovanie projektu a presvedčil najmä svojím vnímavým prístupom k urbanizmu. Za spoločnosť Xella bol vyhlásenia víťazov prítomný generálny riaditeľ spoločnosti Peter Markovič. Ocenil kvalitu prihlásených projektov a poďakoval tiež porote. „Rád by som poďakoval všetkým členom poroty, menovite Jánovi Pressovi, Alešovi Brotánkovi, Jánovi Stempelovi, Ľubomírovi Závodnému, Ľubomírovi Králikovi, Petrovi Moravčíkovi, Imrichovi Pleidelovi a Viktorovi Šabíkovi. Veľké poďakovanie patrí tiež Michalovi Krištovovi, tohtoročnému predsedovi komisie. Pred pár rokmi sme sa s jeho menom stretli v našej súťaži prvýkrát, keď sa stal jej víťazom. Teraz hodnotí projekty súčasných študentov a jeho profesionálne úspechy potvrdzujú, že študentské súťaže majú svoj význam v ich budúcej kariére,“ uviedol vo svojom príhovore Peter Markovič.

Zoznam víťazov 22. ročníka študentskej súťaže Xella

1. cena: Luděk Šimoník Fakulta architektúry VUT Brno 2000€
2. cena: Branislav Stojkov, Ivan Kanich Fakulta architektúry STU Bratislava 700 €
2. cena: Maroš Mitro Fakulta umenia TU Košice 700 €
3. cena: Jakub Vašek Fakulta stavební ČVUT Praha 500 €
 
Odměna: Bc. Tatiana Kuva Fakulta architektúry STU Bratislava  
Odměna: Veronika Tvrdá Fakulta architektúry VUT Brno  
 
Cena ředitele Moravské galerie: Luděk Šimoník (FA VUT Brno)
Cena předsedy poroty: Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn (FA VUT Brno)

Všetky ceny a odmeny vrátane cien médií budú odovzdané 9. mája v Senáte Parlamentu Českej republiky v Prahe na vernisáži výstavy projektov v Chodbe podpredsedov.

 

22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella