V 21. ročníku študentskej súťaže Xella zvíťazili študenti z Brna

Medzinárodná študentská súťaž vypísaná spoločnosťou Xella má za sebou 21. ročník. Zadaním tohtoročnej súťaže bolo vytvorenie priestoru pre Vinárske zážitkové centrum a skanzen vinohradníctva vo Svätom Jure, ktorý bude slúžiť ako „vinársky cieľ“ k návšteve pre celú rodinu.

Súťažiaci mali za úlohu po svojom interpretovať vinohradnícku tradíciu súčasnou architektúrou, ktorá by mala byť inšpirovaná tradičnou technológiou a formami a zároveň experimentovať s novým vzťahom medzi vinárstvom a okolitou krajinou vinohradov. Autorkou tohto zadania bola architektka Ľubica Selcová, odborný garant 21. ročníka súťaže. V riadnom termíne bolo odovzdaných celkovo 51 návrhov.

V dňoch 16.–17. marca 2016 zasadla vo Svätom Jure odborná porota, ktorej členmi boli architekti Ján M. Bahna (SR), Jakub Cígler (ČR), Ľubomír Králik (SR), Michal Krištof (ČR), Vlado Milunić (ČR), Peter Moravčík (SR) , Imrich Pleidel (SR), Viktor Šabík (SR), Jaromír Veselák (ČR) a Ľubomír Závodný (SR), ktorí sa zhodli v názore, že tohtoročné návrhy boli celkovo veľmi kvalitné.

Zoznam víťazov 22. ročníku študentskej súťaže Xella

1.cena:Luděk ŠimoníkFakulta architektury VUT Brno2000€
2. cena:Branislav Stojkov, Ivan KanichFakulta architektury STU Bratislava700 €
2. cena:Maroš MitroFakulta umení TU Košice700 €
3. cena:Jakub VašekFakulta stavební ČVUT Praha500 €
Odmena:Bc. Tatiana KuvaFakulta architektury STU Bratislava
Odmena:Veronika Tvrdá Fakulta architektury VUT Brno
Cena riaditeľa Moravskej galérie:Luděk Šimoník (FA VUT Brno)
Cena predsedy poroty:Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn (FA VUT Brno)

Všetky ceny a odmeny vrátane cien médií budú odovzdané v Senátu PČR v Prahe v rámci výstavy projektov v Chodbe podpredsedov v dňoch 9. - 22.5. 2017. Termín predania: 9.5. 2017 v 17 hodin pri vernisáži výstavy