Téma Študentskej architektonickej súťaže Xella sa v 22. ročníku venuje Brnu

Spoločnosť Xella vyhlásila nový ročník architektonickej ideovej súťaže pre študentov fakúlt architektúry a stavebných fakúlt vysokých škôl. Úlohou súťažiacich je navrhnúť urbanisticky a architektonicky zaujímavé centrum zbierok súčasného výtvarného umenia, ktoré bude slúžiť aj pre organizovanie výtvarných projektov. Študenti sa môžu prihlásiť najneskôr deň pred termínom odovzdania súťažných prác 20. februára 2017.

Spoločnosť Xella vo svojich zadaniach architektonickej súťaže hľadá v spolupráci s architektmi témy, ktoré študentov vedú k zamysleniu sa nad urbanistickú stránkou riešenej lokality. Spravidla sa návrhy týkajú inštitúcií s kultúrnou alebo vzdelávacou funkciou a rovnako tak je tomu v tomto ročníku. Budúci architekti sa budú zaoberať využitím jednej z urbanisticky najvýznamnejších voľných plôch v historickom centre mesta na Rooseveltovej ulici, ktorá priamo nadväzuje na Miestodržiteľský palác, kde sídli Moravská galéria. Cieľom je navrhnúť reprezentatívnu a modernú stavbu, ktorá bude slúžiť pre vystavenie zbierok moderného umenia a súčasne sa stane centrom pre organizovanie výtvarných projektov medzinárodného významu. Koncepcia by mala citlivo nadväzovať na historický kontext, ale zároveň priniesť originálne a tvorivé riešenie.

V porote súťaže opäť zasadnú významné osobnosti českej i slovenský architektúry, ktoré budú posudzovať prihlásené projekty po stránke invencie, ale aj vhodného zasadenia do urbanistického kontextu, účelovosti a funkčnosti stavby. Tento rok medzi členmi budú napríklad Peter Moravčík, Ivan Kubík, Ľubomír Králik, Michal Krištof, Vlado Milunić, a tiež riaditeľ Moravskej galérie Jan Press.

Na jeseň sa uskutoční stretnutie uchádzačov so zástupcami Moravskej galérie, pri ktorom si môžu prezrieť zbierky aj zázemie inštitúcie. Exkurzia im pomôže pochopiť ciele a potreby múzejnej inštitúcie, a tiež spoznajú jej históriu. Vyhlásenie výsledkov ročníka prebehne v marci 2017 takisto v priestoroch Moravskej galérie. Prihlásenie, všetky informácie a podklady záujemcovia nájdu na www.ytong.cz a www.ytong.sk.