Stredoveká tvrdza – premena z brownfieldu na multifunkčné centrum s hotelom

Ešte pred pár rokmi tu bola prepadnutá strecha, opustené budovy, popraskané omietky. Bývalý renesančný zámoček v obci Chrastná (časť mesta Osečná) bol jedným z objektov, ktoré Liberecký kraj evidoval na zozname brownfieldov, teda zanedbaných a nevyužívaných areálov. Dnes už tvrdza vyzerá na nepoznanie. Prestavba hospodárskych budov na ubytovacie zariadenie s niekoľkými sálami a reštauráciou začala vo februári 2016 a obišla sa úplne bez dotácií. To sa nakoniec ukázalo ako výhoda – investor sa pri výbere dodávateľov nemusel orientovať na najlacnejšie firmy a materiály, ale mohol si vybrať tie kvalitné. Týkalo sa to aj priečkových tvárnic zo systému Ytong a minerálne dosky Multipor od toho istého výrobcu.

Zastavaná plocha:
budova A 476,3 m²
budova B 507,3 m²
budova C 459 m²
budova D 210 m²

Tvrdza Krass bola postavená v roku 1581 Šalamúnom Blektom z Útěchovíc, ktorý tu vytvoril samostatný statok – klasickú poľnohospodársku usadlosť, typickú pre tunajší kraj. Investor sa snažil na minulosť citlivo nadviazať a zachovať čo najviac z historického dedičstva. Cieľom bolo z rozpadnutej pamiatky vytvoriť kultúrne, obchodné a prednáškové centrum pre firemné aj súkromné akcie a tiež poskytnúť zázemie tunajším spolkom.

„Cieľom rekonštrukcie bolo prispôsobiť objekt novým požiadavkám na využitie formou multifunkčného centra. Maximálnu pozornosť sme venovali obnoveniu atmosféry miesta a snahou bolo zachovať architektonicky a historicky cenné prvky budov. Novodobé necitlivé stavebné zásahy sa odstránili či zmiernili. Dispozičné úpravy sa dotkli predovšetkým budovy B, kde sme potrebovali dosiahnuť niekoľko zásadných premien – v suteréne to bola prestavba z kravína na školiace centrum a z podkrovia vzniklo ubytovanie pre účastníkov školení. Súčasťou dispozičných zmien budovy B bolo aj vybudovanie skúšobne a malého laboratória pre poľnohospodárske účely. Mysleli sme tiež na prepojenie objektov s vnútorným nádvorím. Pôvodné asfaltové plochy boli vybúrané a celý priestor sme prepracovali na odpočinkovú záhradu.“ hovorí Ing. David Pospíšil, autor architektonického a stavebno-technického riešenia rekonštrukcie.

Viacej o tejto rekonštrukcii čitajte tu...