Stavanie ako rodinná záležitosť

Rodinný dom v Bratislavskom kraji je zvláštny hneď v niekoľkých ohľadoch – celý sa realizuje zo systému Ytong, vrátane vnútorných a vonkajších povrchových úprav. Jeho výstavba je skutočne rodinnou záležitosťou – projekt podporil brat budúcej majiteľky, jeden z víťaznej dvojice vodných slalomárov z Ria de Janeiro 2016 Ladislav Škantár, ktorý sa rozhodol spojiť svoje meno so značkou prémiového stavebného materiálu a oslovil výrobcu s ponukou spolupráce. Stavbyvedúcim domu je švagor majiteľov, ktorý na základe svojich skúseností materiál vybral a odporučil jednovrstvové riešenie.


„Stavanie bolo u nás vždy rodinnou záležitosťou, vyrástli sme v dome, moja rodina tiež žije v domčeku a chcel som pomôcť svojej mladšej sestre splniť ich sen. Keď sme boli deti, nemohla kvôli nášmu športu robiť to, čo by treba chcela. Skrátka jazdila s nami tam, kde práve bol tréning alebo preteky. V tomto cítim voči nej určitý dlh a pretože to mladé rodiny nemajú s rozpočtom ľahké, rozhodol som sa pomôcť. Stavbyvedúci projektu plánoval stavať z Ytongu a napadlo mi osloviť firmu s ponukou spolupráce,“ vysvetľuje svoju úlohu v projekte Ladislav Škantár.

Systémové riešenie celej steny už od základov

Pre obvodové murivo nízkoenergetického domu zvolili Lambda YQ so šírkou 450 mm bez zateplenia. Kvôli zvýšeniu tepelnoizolačných vlastností a celkovej kvality prevedenia výslednej steny tu budú tiež finálne povrchové vnútorné a vonkajšie úpravy zo systému Ytong. Zatiaľ však prebieha hrubá stavba, na ktorej je zaujímavé už samotné založenie. Bola tu totiž použitá zakladacia tvárnica Ytong Start, ktorá má hydrofobizačné vlastnosti. Základové tvárnice je možné ľubovoľne rezať a upravovať ako bežný Ytong. Napriek tomu nestrácajú svoje vlastnosti. Všeobecne je Ytong materiál s malým kapilárnym vplyvom a výška vzlínania sa aj pri dlhodobom pôsobení vody pohybuje okolo 120 mm. Nasiaknutie pri krátkodobom vystavení vode, napríklad pri krátkodobom daždi, je kvôli obmedzenému transportu vody v materiáli len povrchové. To platí pre bežné výrobky Ytong. Tvárnice Ytong Štart majú nasiaknutie výrazne znížené približne na 1/3 oproti nehydrofobizovanému vzorku a vzlínanie nad hladinu vody je zanedbateľné. Ytong Štart vďaka tomu účinne zmenšuje množstvo vody, ktoré vnikne do muriva stojaceho na základovej doske po dlhotrvajúcom daždi alebo pri topení snehu. Menšie množstvo vody sa rýchlejšie odparí a stavba bude skôr suchá.

Zvíťazila jednovrstva

Teraz stavba pokračuje murovaním obvodových konštrukcií z Lambda YQ 450 mm. „Budúci majitelia mali jasnú požiadavku – nechceli dvakrát platiť firmu, raz za výstavbu a následne ešte za zatepľovanie. Ja s nimi súhlasím, že je zbytočné robiť prácu v dvoch krokoch. Výhodou tvárnic z Ytongu je tiež to, že opracovateľnosť je vynikajúca. Riešenie je tak celkovo jednoduché, vrátane drážkovania a ľahkej manipulácie. Vďaka jednovrstvovému murovaniu tiež odpadá mnoho technologických problémov. Tvárnice vyvážime, položíme a hotovo, odpadajú riziká tepelných mostov,“ hovorí František Bednárik, stavbyvedúci projektu. Stavbu opäť navštívime po dohotovení hrubej stavby a začatí povrchových úprav, keď stavebník aj realizátor budú môcť vyhodnotiť prvé skúsenosti a výsledky.