Spoločnosť Xella Slovensko sa stala členom Slovenskej rady pre zelené budovy

Xella Slovensko sa pripojila k významnej organizácii, ktorá podporuje udržateľný rozvoj a transformáciu stavebného priemyslu. Spoločným cieľom Xella Slovensko a Rady je presadiť energeticky úsporné a ekologické stavanie.

Slovenská rada pre zelené budovy usiluje o to, aby vzrástla úroveň slovenského stavebníctva. Jej cielom je, že budú vznikať ekonomicky, ekologicky a aj esteticky riešené budovy so zdravým vnútorným prostredím. Spoločnosť Xella Slovensko dlhodobo podporuje aktivity a organizácie, ktoré majú za cieľ presadzovať tieto trendy v stavebníctve. Angažuje sa predovšetkým v otázkach zelených budov a pasívnej výstavby. Snaží sa tiež o maximálnu transparentnosť všetkých informácií, týkajúcich sa výroby a použitia materiálu Ytong. Preto sa rozhodla pre vstup do rady a podpore jej činnosti.

„Slovenská rada pre zelené budovy je členom Worlld Green Building Council, medzinárodnej organizácie, ktorá sa otázkam udržateľného rozvoja stavebníctva venuje v deväťdesiatich zemiach sveta. Je to pre nás záruka, že budú dobrým partnerom našich snáh o rozvoj odboru. Myslím si, že naše skúsenosti s energeticky úsporným stavaním môžu byť pre túto organizáciu prínosom.“ uviedol Ing. Martin Mihál, vedúci technického úseku Xella Slovensko.