Sme partnerom konferencie Inovácie v architektúre a v stavebníctve a predstavíme tu naše novinky

Vydavateľstvo Eurostav usporiada 13. júna 2019 v Bratislave konferenciu Inovácie v architektúre a v stavebníctve. Stali sme sa partnermi tejto akcie a zúčastníme sa tiež ako odborní prednášajúci – témou nášho vstupu bude veľkoformátová výstavba.

Cieľom konferencie je pomôcť projektantom a architektom zorientovať sa v inováciách na stavebnom trhu. Priestor dostali firmy, ktoré prinášajú inovatívne riešenia – hlavnými tematickými okruhmi sú trendy vo výstavbe a stavebníctve, inovácie v hrubej stavbe a inovácie v oknách a fasádach. Za našu spoločnosť prehovorí technický riaditeľ Ing. Martin Mihál, ktorý v prednáške Stenové konštrukcie – rýchlejšie, ľahšie, kvalitnejšie predstaví inováciu pre veľkoformátové murovanie. Zameria sa na tému ako stavať steny hospodárne a s minimálnym počtom pracovníkov pri zachovávaní vysokej kvality konštrukcií Ytong alebo Silka.

Sme partnerom konferencie Inovácie v architektúre a v stavebníctve a predstavíme tu naše novinky