Objednajte si zadarmo praktickú príručku statika, ktorá práve vychádza!

Výrobca pórobetónu Ytong, spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o., vydal začiatkom roka prvú odbornú publikáciu. Tá by mala statikom, a aj projektantom pozemných stavieb, uľahčiť projektovanie stavieb zo stavebných materiálov v ponuke výrobcu. Nová technická príručka sa zaoberá použitím pórobetónu značky Ytong z pohľadu statiky.

 

Obsah publikácie sa sústreďuje predovšetkým na riešenia nevystužených murovaných zvislých nosných konštrukcií z materiálov Ytong a Silka, navrhnutých podľa európskych a slovenských noriem – Eurokódov. Pre murované konštrukcie je stanovená časť Eurokód EC 6, označená ako norma rady STN EN 1996.

Získate:

  • Prehľad o konštrukčných prvkoch stavieb všeobecne a o ich realizácii v systéme Ytong pri použití stavebných prvkov Ytong

  • Prehľad o zásadách pre navrhnutie muriva všeobecne a prehľad noriem navrhovania konštrukcií – Eurokódy s ich dopadom na použitie muriva Ytong – stanovenie odolnosti v sústredenom zaťažení a pri vodorovnom tlaku kolmom na rovinu steny

  • Vzorové príklady statických výpočtov zaťaženia a návrhu nosných stien. Uvedené sú príklady stanovenia odolnosti muriva vo zvislom smere pre vybrané typy pevností a hrúbky muriva Ytong a Silka

Elektronická podoba pre stiahnutie je k dispozícii tu.