Podporili sme špeciálnu materskú školu v Piešťanoch

Spojená škola v Piešťanoch sa stará o hendikepované deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Poskytujú im možnosti pre predškolské, školské a praktické vzdelávanie a prevádzkujú tiež voľnočasové centrum. Pomáhajú deťom a mladým ľuďom získať zodpovedajúce vzdelanie, odborné zručnosti a tiež poskytujú priestor pre vlastný rozvoj. Zapájajú sa aj do celého radu vzdelávacích projektov a modernizujú výučbové metódy aj samotné prostredie školy. Teraz tu vzniká špeciálna materská škola pre zdravotne znevýhodnené deti a triedy pre deti s viacnásobným postihnutím. Budova z tohto dôvodu musí byť plne bezbariérová a okrem toho musí spĺňať ďalšie špecifické požiadavky. Deti, ktoré tu budú umiestnené, potrebujú príjemné, bezpečné ale zároveň i stimulujúce prostredie, v ktorom budú môcť naplno rozvíjať svoj potenciál. Podporili sme túto výstavbu stavebným materiálom, ktorý sme venovali a hlboko si vážime činnosť tejto školy.

Podporili sme špeciálnu materskú školu v Piešťanoch