Podporili sme dvadsiaty ročník ceny ARCH

Podporili sme dvadsiaty ročník ceny ARCHOrganizátorom Ceny ARCH je vydavateľstvo EUROSTAV a cieľom je vybrať najlepší architektonický počin na Slovensku za uplynulý rok. Posudzované boli stavby publikované a recenzované v danom ročníku časopisu ARCH. Výber diel prebiehal v dvoch kolách a jeho výsledkom je nominácia 10 kvalitných architektonických diel, ktoré sú už tradične typologicky veľmi rôznorodé.

Laureáta Ceny ARCH 2017 vyberá medzinárodná odborná porota, ktorá osobne navštívi všetkých 10 nominovaných diel. Tento rok budú členmi poroty okrem šéfredaktorky časopisu ARCH Andrey Bacovej napríklad rakúsky architekt Rainer Köberl či za Poľsko Krzysztof Ingarden. Slávnostné vyhlásenie laureáta Ceny ARCH 2017 sa bude konať 9. novembra v Bratislave.

Naša spoločnosť sa dlhodobo zaujíma o inovatívne trendy v stavebníctve a architektúre, a teda aj podporuje verejno-prospešné aktivity v tomto odvetví. Preto sme prispeli na organizovanie tejto súťaže a sme presvedčení o jej význame pre rozvoj slovenskej architektúry.