Podporili sme Akadémiu Únie nevidiacich a slabozrakých v Senici

Akadémia Unie nevidiacich

Spoločenskú akciu Únie nevidiacich a slabozrakých v Senici sme podporili poukážkou a vecnými darmi v tombole. Vďaka sponzorským darom môže združenie organizovať voľnočasové aktivity pre svojich klientov a starať sa o ich kultúrne vyžitie.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Poskytujú sociálne služby a obhajujú záujmy ľudí so zrakovým postihnutím. Cieľom je predovšetkým vytváranie rovnakých príležitostí, a realizácia pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. Svojim klientom poskytujú terénne služby. To znamená, že klient nemusí cestovať za potrebnou pomocou. Odborní pracovníci klienta navštívia doma, kde spolu preberú zvládanie základných každodenných činností. Pomôžu klientovi tiež s výberom vhodnej kompenzačnej pomôcky.

Na spoločenskej Akadémii členov únie bola súčasťou programu tombola. Do nej sme venovali poukážku na odber nášho materiálu a mnoho menších vecných darčekov. V mene Únie potom za všetku pomoc našej spoločnosti poďakovala jej predsedníčka Silvia Malariková.