Partnerstvo s Inštitútom pre pasívne domy

Aj keď sa mnohé nízkoenergetické alebo pasívne domy na pohľad nelíšia od bežných domov, je potrebné zamýšľať sa nad ich jednotlivými riešeniami včas. Myslieť na energeticky pasívny dom pred začiatkom výstavby je mnohokrát už neskoro a nemalú úlohu zohráva i výber vhodného stavebného materiálu. Cieľom Inštitútu pre energeticky pasívne domy je prispieť k šíreniu poznatkov a rozvíjať výstavbu energeticky pasívnych domov na Slovensku.

Partnerstvo spoločnosti Xella Slovensko a Inštitútu pre pasívne domy na Slovensku potvrdzuje, že výrobca YTONGu má vo svojom portfóliu produkty, ktoré sú vďaka svojim kvalitatívnym parametrom vhodným stavebným materiálom pre nízkoenergetické, ako aj pasívne domy. Navyše, prírodný charakter materiálu je zárukou pre zdravé a bezproblémové bývanie.

Viac informácií o Inštitúte pre pasívne domy sa dozviete na stránke http://www.iepd.sk