Odloženie zasadnutie poroty študentskej súťaže

Žiaľ, vzhľadom k aktuálnej situácii spojenej so šírením koronavírusu, zasadnutie poroty študentskej súťaže 24. a 25. marca v Bratislave sa nekoná. Pretože by sme veľmi radi zachovali osobný charakter stretnutia poroty, zatiaľ neuvažujeme o diaľkovom vyhodnocovaní. Dúfame, že čoskoro budeme môcť usporiadať zasadnutie v náhradnom termíne. Budeme vás o ňom informovať ihneď po tom, čo bude možné cestovať medzi Českom a Slovenskom.