Mobilný hospic Sv. Luiza v Handlovej, zaobstaral vybavenie pre klientov z nášho sponzorského daru

Finančným darom sme podporili organizáciu, ktorá prispieva ku kvalitnej domácej starostlivosti o ťažko chorých pacientov. Z nášho príspevku zakúpili vybavenie, ktoré zapožičiavajú svojim klientom.

Ďakujeme za požičiavanie zdravotníckych pomôcok. Pomohli ste nám v tej najťažšej chvíli, prejavili ste veľkú ochotu. Ešte raz ďakujeme. Pomôcky máme požičané pre mamičku. Ceníme si vašu pomoc,“ píše na internete v hodnotení Mobilného hospicu Sv. Luiza, klientka. Činnost tohoto zariadenia pomáhá zajistiť kvalitnú domácu starostlivosť a dôstojný život ťažko chorým pacientom a ich rodinám. Náklady na špeciálne pomôcky sú vysoké a hospic potrebuje prostriedky na zaobstaranie ďalších. Rozhodli sme sa ich činnosť podporiť finančným príspevkom na ďalšie vybavenie.

„Dar bol použitý na zakúpenie zdravotných pomôcok pre ťažko chorých pacientov a zdravotnú pomoc v rámci mobilného hospicu, ktorý prevádzkujeme. Finančné prostriedky boli použité na nákup elektrickej polohovateľnej postele so stojanom, antidekubitného matraca, rehabilitačnej choduľ ky a štvorkolky s brzdami. Tieto zdravotné pomôcky prispejú k zlepšeniu kvality života onkologicky chorým pacientom v domácom prostredí,“ uvádza k využitiu našej finančnej podpory riaditeľ hospicu Ing. Mgr. Augustín Vlček.