Inovácia stavebného systému Ytong

S novou stavebnou sezónou uvádzame na trh niekoľko inovácií stavebného systému Ytong. Reagujeme tým na podnety z reálnej projektovej a stavebnej praxe, z ktorej vyplynula potreba riešenia nektorých detailov.

Významnou novinkou v sortimente je zakladacia tvárnica Ytong Start. Je určená pre prvý rad muriva v podlaží pre stavby z pórobetónu, ale aj pre stavby z vápennopieskových a keramických tehál alebo ľahkého betónu. Tvárnica Ytong Start je vyrobená s vodeodolnou úpravou, vďaka ktorej sa pri výstavbe znižuje vzlínanie vlhkosti, spôsobené vplyvom počasia. Použitím zakladacej tvárnice v kombinácii s materiálmi s nižšími tepelnoizolačnými vlastnosťaml sa zvyšuje izolačná schopnosť v päte steny a tým sa snižuje riziko vzniku plesní v kritických detailoch. Tvárnicu Ylong Start s výškou 125 mm je možné napríklad tiež výhodne využiť ako doplnenie výškového modulu stien.

Ytong schodiskový systém na mieru sa už v praxi etabloval a teraz sme vyhoveli požiadavke na alternatívne ukotvenie schodiskového stupňa. V riešení pribudla schodisková konzola, vďaka ktorej sa zvätší užitkový priestor pod schodiskom. Je určená pre jednoduchú a bezpečnú montáž schodiskového stupňa do šírky 1 200 mm.

INOVÁCIA STAVEBNÉHO SYSTÉMU YTONG
Ytong Start
zakládacia tvárnica
Ytong Start
Schodisková konzola
 
Schodisková konzola