Členom predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy sa stal Ing. Martin Mihál

Bratislava, 30. mája 2015
Vedúci technického oddelenia spoločnosti Xella CZ a Xella Slovensko, Ing. Martin Mihál, sa stal členom predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC). Táto významná funkcia je ďalším krokom spoločnosti, ktorý potvrdzuje jej snahu o trvale udržateľný rozvoj v stavebníctve.

Spoločnosť Xella Slovensko sa vo februári 2015 stala členom SKGBC, aby podporila trend energeticky úsporného a ekologického stavania, ktorý rada presadzuje. Cieľom rady je osvetová činnosť a dosiahnutie legislatívnych zmien v prospech kvalitného stavebníctva. Ing. Martin Mihál je vo stavebníctve aktívne činný už 20 rokov a jeho kariéru v spoločnosti Xella dlhodobo sprevádza práve tematika nízkoenergetickej a ekologickej výstavby. Viac než desať rokov sa tiež venuje prednáškovej a publikačnej činnosti. Od roku 2006 zastupuje spoločnosť Xella aj v Inštitúte pre energeticky pasívne domy. „Za cieľ mojej práce v rámci SKGBC považujem popularizáciu jednoduchého, trvanlivého a zároveň zeleného spôsobu stavania.“ uvádza Ing. Mihál k svojej novej funkcii. Jeho odbornosť a skúsenosti budú nepochybne prínosom pre činnosť tejto prestížnej organizácie.