Ceny za 24. ročník sprevádzalo slávnostné odovzdanie – vlastné ceny študentom udelilo tiež viacero odborných médií

Slávnostné odovzdanie cien prebehlo opäť na mieste, ktoré študenti riešili v zadaní tohto ročníka – zišli sme sa 20. mája 2019 v priestoroch Czech Photo Centre v Nových Butoviciach. Akcie sa zúčastnili zástupcovia našej spoločnosti a v mene usporiadateľa súťaže prehovoril Ing. Boris Rada, vedúci predaja. Za partnera akcie Czech Photo Centre sa zúčastnila Ing. Veronika Souralová, ktorá odovzdávala špeciálnu cenu sprievodnej fotografickej súťaže. Porotu zastupovali v prejavoch autor zadania Ing. Arch. Pavel Jiroudek a člen poroty Ing. Arch. Tomáš Cisár z ateliéru Black n 'Arch. Súčasťou slávnostného popoludnia bolo vystúpenie Prague Ensemble. Autori víťazného návrhu boli Norbert Lichý a Jiří Formánek, ktorí tu s výhercami druhého a tretieho miesta prevzali vecnú cenu.

Svoje ceny vypísalo aj viacero odborných titulov – Barbora Stejskalová a David Homola dostali okrem našej vecnej ceny predplatné časopisu Stavitel. Autorke z tretieho miesta Márii Gogaľovej sa podarilo získať ešte Cenu časopisu ASB SK, ktorú odovzdala za redakciu Ing. Anna Vrabcová.

Druhú z tretích cien získala Michaela Jandeková, ktorá si prišla pre cenu zo Švédska, kde v súčasnosti v rámci projektu Erasmus študuje. Michaela získala ešte ďalšie dve ceny – cenu portálu ESTAV.cz, ktorú odovzdal šéfredaktor Oldřich Rejl, a cenu časopisu ERA21, ktorou je predplatné časopisu. „Projekt sa ako jeden z mála výrazne zaoberá ekologickými aspektmi architektúry, ktoré síce rieši schematicky, ale pre účel súťaže dostatočne. Takéto uvažovanie je pri súčasnej hrozbe klimatickej krízy viac než chvályhodné. Architektonická forma šikovne reaguje na existujúci kontext a gradáciou hmoty vzniká zaujímavé napätie,“ uviedla k jej práci redaktorka časopisu Zuzana Morávková. K druhej cene potom dostala Patricia Kelebercová cenu časopisu Stavebné materiály. Svoje ocenenia študentom odovzdali tiež časopisy Eurostav, Arch, Stavebníctvo a interiér, ASB CZ, Domov a Realizácia stavieb. Tohtoročnú sprievodnú fotografickú súťaž spoluorganizovalo Czech Photo Centre a víťazka Veronika Kmeťová od nich získala pobyt v rekreačnom zariadení Monínec.