Ako stavať po roku 2020? Odpovie Ytong Dialóg.

Ytong DialogMení sa prístup k navrhovaniu budov po 2020?

Akým zásadným spôsobom sa požiadavka na stavanie takmer nulových budov premietne do návrhov a posudzovania budov a akou mierou sa na hodnotení budov budú podieľať technické zariadenia?

Dozvieme sa priamo z úst energetických špecialistov.

Stretnite sa s kolegami, ktorí majú za sebou už mnoho realizácií, ktoré spĺňajú chystané normy. V najväčších mestách Slovenska sa opäť koná stretnutie so zástupcami spoločnosti Xella a externými energetickými špecialistami, ktorí vás na tieto zmeny pripravia a ponúknu rad riešení.

Ako sa stavia dom podľa nových požiadaviek?

Hlavnou témou nie sú zmeny noriem a legislatívy, ale spôsob navrhovania praktických a funkčných riešení.

Tému návrhu z pohľadu predpisov o energetickej hospodárnosti budov spracoval Ing. Pavol Podmalík zo spoločnosti Delphia.

Spoločnosť Xella, výrobca značiek Ytong, Silka a Multipor už s predstihom vyvinula riešenia, ktoré bez problémov umožnia stavať domy v takmer nulovom štandarde. Regionálni technickí poradcovia predstavia ukážky skladby konštrukcií a ich použitie.

Návrhu energeticky hospodárnej budovy s ohľadom na ekologické hľadiská a celkový pohľad na udržateľnosť sa bude venovať energetický expert Ing. Petr Keller.

Kam sa uberá stavebníctvo v dlhodobom trende? Čaká nás ďalší prelom?

Stavať podľa nových noriem je samozrejmosť – ako to dosiahnuť s maximálnou rýchlosťou, presnosťou a úsporne? Veľkoformátová výstavba je rozvíjajúcim sa trendom, ktorý ponúka podstatnú konkurenčnú výhodu pri veľkých stavbách. Spoločnosť Xella má za sebou prvé realizácie a skúsenosti, ktoré predstaví na konkrétnych stavbách manažérka tejto výstavby Ing. Lucie Šnajdrová.

Ytong Dialóg - termíny

Ytong DIalóg 2019