Strop

 

Stačí postupovať podľa nášho návodu pre stropy

 1. Začnite krajným radom vložiek

  Pri rozložení nosníkov dôsledne dodržujte plán kladenia a podľa potreby krajný rad vložiek skráťte. Dôležité je, aby bol prvý nosník umiestnený tak, že stropná vložka bude koncom ležať min. 20 mm na stene. Uložený nosník musí mať presah min. 150 mm. Vložky ukladajte symetricky postupne od oboch koncov nosníkov.

  Vybrať si môžete z radu stropných vložiek Ytong Ekonóm, u ktorých sa vykonáva betonáž stropu len do priestoru nosníkov medzi vložkami. Druhou možnosťou sú vložky Ytong Klasik, ktoré slúžia ako debnenie. Vykonáva sa nad ne celoplošná nadbetonávku s doplnením výstužnej kari siete

 2. Podoprite konštrukciu a položte vložky

  Než zhotovíte podoprenie, vyhnite sa zaťažovaniu nosníkov. Pre nosníky dlhšie ako 4,6 metra je predpísané nadvýšenie stĺpikov podpernej konštrukcie. Výšku zistíte z tabuľky v technických podkladoch Ytong. Po podopretí konštrukcie prejdite na položenie vložiek. Uložené vložky sú pochôdzne, a tak sa po nich môžete počas ukladania pohybovať. V miestach stuženia stropu použite znížené vložky, ktoré sa kladú v rastri 1 m. Dbajte tiež na dodržanie dilatačné škáry okolo komína v šírke min. 20 mm.

 3. Ukotvite vystuženie

  Akonáhle dokončíte stropnú konštrukciu, vymurujte ju po obvode vencovými tvárnicami. Ukladajte ich tepelnou izoláciou vždy smerom do domu. Do priestoru venca uložte pripravený armokoš a v rohoch ich prepojte betonárskou oceľou ohnutou do tvaru L. V priestore doplnkových vložiek uložte prepojovaciu výstuž priemerom 8 mm, ktorú zakotvíte do protiľahlých vencov ohnutím do tvaru L.

 4. Betonážou vytvorte monolitickú konštrukciu

  Skontrolujte, či je uloženie presne podľa plánu kladenia a zaistite vencovky proti prevaleniu. Pred betónovaním strop navlhčite vodou. Betón zvoľte minimálne triedy C20 / 25. Betónovú zmes zhutňujte prepichovaním alebo ponorným vibrátorom. Pri teplotách nižších ako 5 ° C nie je povolené betónovať. V priebehu prvého týždňa betón vlhčite a najskôr po 28 dňoch odstráňte podpernú konštru

 

Inšpirujte sa domy z Ytongu, v ktorých už majitelia spokojne bývajú.

Máte už hotový projekt?

Zašlite nám ho a do 7 dní obdržíte nacenenie materiálu zadarmo.