Ako pripojiť parapet pomocou kompresnej pásky


Pri aplikácii kompresnej pásky je dôležité vytvoriť v rohoch slučky, ktoré sa roztiahnu a dokonale utesnia špáru medzi doskou Multipor a parapetom. Tým sa vyhnete vzniku nežiaducich tepelných mostov.

Pracovný postup

1. Kompresnú pásku umiestnite do styku parapetu a izolačnej dosky. Na hranách parapetu vytvorte pomocou pásky tzv. slučky na zabezpečenie dostatočnej dilatácie medzi parapetom a neskôr priloženou doskou.
2. Pásku je nutné umiestniť aj na spodnú hranu parapetu, a to k vonkajšiemu lícu izolačných dosiek.
3. Dosku, na ktorej je celoplošne nanesená Multipor ľahká malta, priložte k podkladu a posuňte o 2-3 cm do boku kolmo na smer nanesenej malty.

Pozrite sa na stavby, ktoré už majú svoju vnútornú či vonkajšiu izoláciu.

Vnitřní zateplení

Stredoveká pevnosť - premena z brownfieldu na multifunkčné centrum s hotelom

Vnitřní zateplení

Moderná bytová výstavba v Plzni

Máte už hotový projekt?

Radi Vám pomôžeme s návrhom vnútorného systému zateplenia. Navrhneme optimálnu hrúbku izolantu, vytipujeme kritické detaily, ktoré Vám posúdime. Neváhajte kontaktovať našich technických poradcov.