U profil

 

Stačí postupovať podľa nášho návodu

  1. Príprava debnenia a výstuž

    Z ostenia otvoru odstráňte hoblíkom perá tvárnic a iné nerovnosti. Potom zhotovte montážne podoprenie, na ktoré budete umiestňovať U profil. Výhodné bude, keď si vopred pripravíte výstuž profilu - armokoš. Tvar a priemer koša zistíte zo statického výpočtu.

  2. Dodržujte správne uloženie

    Pri kladení U profilu na stenu musí byť úložná dĺžka min. 250 mm. Na všetky plochy styku so stenou naneste Ytong murovaciu maltu a do nej uložte prvej U profil. Ďalšie U profily klaďte na zraz a zlepte ich medzi sebou maltou. Dbajte na vodorovné uloženie a korekciu vykonávajte gumovou paličkou.

  3. U profil vystužte a zabetónujte

    Do pripraveného U profilu vložte armokoš a zafixujte ho v takej polohe, aby ste zabezpečili potrebné krytie betonárskej výstuže. Do U profilu uložte betónovú zmes. Betónovanie vykonávajte v jednom pracovnom cykle a použite betón min. triedy C20 / 25. Betónovú zmes hutná prepichovaním alebo pomocným vibrátorom. Hornú plochu zarovnajte.

 

Inšpirujte sa domy z Ytongu, v ktorých už majitelia spokojne bývajú.

Máte už hotový projekt?

Zašlite nám ho a do 7 dní obdržíte nacenenie materiálu zadarmo.