Vencové tvárnice

 

Stačí postupovať podľa nášho návodu pre vencové tvárnice

  1. Maltou zaistite pevnosť konštrukcie

    Tenkovrstvovú maltu Ytong nanášajte pomocou murárskej lyžice s výškou zubu 5 mm. Maltu aplikujte na celú ložnú plochu a tiež na čelo tvárnice. Dôkladným zlepením docielite toho, že vencová tvárnica udrží tlak betónu pri betonáži.

  2. V rohoch nezabudnite priloženie izolácie

    S pokladaním vencových tvárnic začnite v rohoch a dávajte ich tak, aby pórobetón tvoril vonkajšiu vrstvu. Správnym priložením izolácie predídete vzniku tepelných mostov pri preväzovaní. Po založení rohov klaďte ďalšie tvárnice podľa murárskej šnúry.

  3. Vytvorte výstuž

    Najvhodnejšie je veniec vystužiť armokošom s krytím výstuže betónom min. 15 mm. Krajný prút prevlečte výstužou stropných nosníkov. Betónovanie sa vykonáva zároveň s betónovaním stropu. Betón dôkladne hutná prepichovaním alebo ponorným vibrátorom.

 

Inšpirujte sa domy z Ytongu, v ktorých už majitelia spokojne bývajú.

Máte už hotový projekt?

Zašlite nám ho a do 7 dní obdržíte nacenenie materiálu zadarmo.