Pilierové tvárnice

 

Stačí postupovať podľa nášho návodu pre skryté debnenie

 1. Postupujte ako s bežnými tvárnicami

  Práca s pilierovými tvárnicami je takmer totožná ako u bežných tvárnic Ytong. Prvý rad založte podľa natiahnuejé murárskej šnúry do Ytong zakladacej tepelnoizolačnej malty. Rovinu kontrolujte latou alebo vodováhou. Pre drobné úpravy a stabilizáciu vám poslúži gumová palička.

 2. Dodržujte správne nanášanie malty

  Ďalšie vrstvy tvárnic ukladajte do tenkovrstvovej murovacej malty Ytong. Pre jej nanášanie použite murársku lyžicu s výškou zubu 3 mm a zodpovedajúcej šírkou. Ľahko tak natiahnete maltu celoplošne a v rovnomernej vrstve. Rovnakým spôsobom aplikujte maltu aj na zvislé styčné plochy tvárnic. Správnu konzistenciu spoznáte podľa toho, že murovacia malta zachováva drážky vzniknuté nanášaním lyžicou. Zvyšky malty po zaschnutí zoškrabnite.

 3. Vložte pripravenú výstuž

  Akonáhle budete mať položenú tretiu vrstvu muriva, vložte do pilierovej tvárnice armokoš. Ten majte vopred pripravený podľa statického výpočtu. Vzdialenosť výstuže od muriva by mala byť 15 mm. Polohu môžete zaistiť vhodnými dištančnými prvkami.

 4. Betonujte postupne s murovaním

  Po zafixovaní armokoša prejdite k betonáži. Tú prevádzajte betónom triedy min. C20 / 25 a hutnite ho postupne - ideálne vždy po položení troch vrstiev muriva. Tým si zaistíte možnosť korigovať polohu vloženej výstuže. Pozdĺžnu výstuž môžete napojiť presahom podľa predpisu statika. Po betonáži pokladáme ďalšiu vrstvu zhora. Otvorom pretiahnite výstuž, potom osaďte tvárnice. V prípade použitia pilierovej tvárnice na obvodové murivo je tvárnica odskočená a dodatočne zateplená.

 

Inšpirujte sa domy z Ytongu, v ktorých už majitelia spokojne bývajú.

Máte už hotový projekt?

Zašlite nám ho a do 7 dní obdržíte nacenenie materiálu zadarmo.