Nosné steny

 

Stačí dodržať odporúčaný postup pre murovanie

 1. Postrážte si prvý rad

  Medzi tvárnicami v rohoch natiahnite murársku šnúru, pomocou ktorej založíte celý prvý rad nosného muriva. Pokladajte ju na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu Ytong. Rovinnosť kontrolujte vodováhou, prípadne latou minimálnej dĺžky 2 m. Tvárnice usazujte poklepom gumovou paličkou.

 2. Začínajte od rohov

  Ďalšie radu začnite murovať vždy od rohov, osadením celé tvárnice perami von. Pred nanesením murovacej malty Ytong vždy očistite povrch od prachu a nečistôt. Murujte na Ytong murovaciu maltu správnej konzistencie s použitím murárskej lyžice Ytong. Maltu rozmiešajte vo väčšej nádobe, na jedno vrece treba 4,8 litrov čistej vody.

 3. Všetko priebežne kontrolujte

  Každý rad murujte podľa dôkladne napnuté murárske šnúry. Vodováhou alebo dlhou latou kontrolujte zarovnanie tvárnic vodorovne aj zvisle. Prípadné výškové nerovnosti zarovnajte hoblíkom. Výhodou Ytongu je, že sa nemusíte držať dĺžkové modulácie. Tvárnice vždy ľahko odrežete na požadovaný rozmer a spracujete skoro všetky odrezky.

 4. Nanášajte správne maltu

  Ytong murovaciu maltu nanášajte pomocou murárskej lyžice Ytong s výškou zubu 5 mm. A to po celej ploche muriva. Ryhy hrebeňa nanášajte rovnobežne so stenou. Dodržujte správnu väzbu tvárnic. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášajte Ytong murovaciu maltu aj na zvislú stenu tvárnic (styčnej plochy). Nanesenie na zvislú stenu tvárnic vykonávajte aj u tvárnic pero-drážka v napojení rohov a doplnenie dorez, tzn. vždy keď nie je spoj pero-drážka.

 5. Strážte väzbu tvárnic

  Zvislé presahy tvárnic musí byť minimálne 100 mm. Pri práci so stavebným systémom Ytong používajte výhradne gumovú paličku. Tvárnice ukladajte čo najtesnejšie k sebe, aby vodorovným posúvaním po malte nedošlo k jej nahrnutiu do zvislej škáry a vzniku medzery bez malty. Maltu, ktorá vytečie zo škáry, nikdy nerozmazávajte po ploche muriva. Po zavädnutí ju zoškrabnite ostrou hranou lyžice, alebo po vytvrdnutí jednoducho odstráňte zbrúsením, príp. trasením.

 6. Ľahko upravte podľa potreby

  V prípade budúcich otvorov môžete jednoducho zarezať tvárnicu na požadovanú dĺžku a vytvoriť hladké ostenia bez drážok a drážok. Brúsením ostenie dosiahnete presnú rovinu pre osadenie dverí a okien.

  Pri správnom dodržaní pracovného postupu je stavba čistá a odpad minimálny.

 

Inšpirujte sa domy z Ytongu, v ktorých už majitelia spokojne bývajú.

Máte už hotový projekt?

Zašlite nám ho a do 7 dní obdržíte nacenenie materiálu zadarmo.