Priečky

 

Stačí postupovať podľa nášho návodu na murovanie

 1. Prípravte si podklad pre murovanie

  Z projektovej dokumentácie zistite presné umiestnenie vnútornej priečky. Potom si pomocou metra odmerajte polohu od nosného muriva a na stene vyznačte obe hrany priečky ceruzkou. Po položení asfaltovej lepenky pod vnútornú priečku naneste vrstvu Ytong zakladacej malty v hrúbke min. 20 mm. Malta musí byť po celej ploche priečkovej tvárnice.

 2. Založte prvý rad priečky

  Prvú tvárnicu umiestnite do zakladacej malty s dilatačnou medzerou medzi priečkou a obvodovou stenou zhruba 15 mm od nosnej konštrukcie. Po vymurovaní celej priečky miesto vyplňte montážnou penou. Vodováhou priebežne kontrolujte rovinnosť a pre prípadné korekcie použite gumovú paličku.

 3. Ukotvite priečky

  Na pripojenie vnútorných priečok k nosným stenám používajte nerezové spojky, ktoré sa usadzujú už pri murovaní obvodového muriva. Spojky usazujte do každej druhej ložnej škáry nosnej steny. Ak ste tak neurobili, uchytiť ich môžete tiež dodatočne pomocou nerezovej spojky muriva ohnuté do tvaru L.

 4. Postrážte si správnu väzbu tvárnic

  Ytong murovaciu maltu nanášajte murárskou lyžicou s výškou zubu 5 mm po celej ploche priečkových tvárnic. Postrážte si správnu väzbu medzi tvárnicami a nanášajte lepidlo maltu tiež na zvislú plochu. V mieste nerezových spojok muriva je dôležité, aby bola murovacia malta nad aj pod samotnou spojkou.

  Medzera medzi posledným radom a stropom musí byť minimálne 20 mm. Ale môže byť aj väčšia v závislosti na prehybu strešnej konštrukcie.

 

Inšpirujte sa domy z Ytongu, v ktorých už majitelia spokojne bývajú.

Máte už hotový projekt?

Zašlite nám ho a do 7 dní obdržíte nacenenie materiálu zadarmo.