Ako inštalovať zakladací profil bez zatepleného sokla


Správne založenie tepelnej izolácie Multipor sa začína umiestnením zakladacieho profilu v dostatočnej výške nad terénom. Ak je podklad pre zateplenie nerovný, je nutné ho vyrovnať distančnými podložkami. Kotvenie dosiek Multipor robte na základe statického návrhu.

Pracovný postup

1. Zamerajte si umiestnenie zakladacieho profilu a vyznačte v dostatočnej výške pomocou vodováhy a ceruzky. Ak podklad pre zateplenie nie je rovný, je nutné ho vyrovnať dištančnými podložkami.
2. Na niekoľkých miestach upevnite zakladací profil k stene pomocou klincov. Potom doplňte odkvapnicovú lištu so sklovláknitou výstužnou tkaninou.
3. Následne je potreba zbrúsiť dosky v mieste styku so zakladacím profilom a vyznačiť si plochy, na ktoré nebudete nanášať maltu (styk s vedľajšou doskou v rohu).
4. Po nanesení Multipor ľahkej malty zubovou stierkou mimo vyznačenej plochy, dosku zasaďte do zakladacieho profilu a posuňte o 2-3 cm do boku kolmo na smer nanesenej malty.
5. Ak nie je v statickom posudku uvedené inak, je nutné dosky Multipor ukotviť pomocou skrutkovacej hmoždinky v ich strede. Tanier hmoždinky je potom zarovnaný s povrchom dosky.
6. Pomocou stierky naneste maltu na dosky do potrebnej výšky a vtlačte do nej sklovláknitú sieťovinu, následne zahlaďte.

Pozrite sa na stavby, ktoré už majú svoju vnútornú či vonkajšiu izoláciu.

Vnitřní zateplení

Stredoveká pevnosť - premena z brownfieldu na multifunkčné centrum s hotelom

Vnitřní zateplení

Moderná bytová výstavba v Plzni

Máte už hotový projekt?

Radi Vám pomôžeme s návrhom vnútorného systému zateplenia. Navrhneme optimálnu hrúbku izolantu, vytipujeme kritické detaily, ktoré Vám posúdime. Neváhajte kontaktovať našich technických poradcov.