8. ročník stredoškolskej súťaže

Výsledky medzinárodného kola

1.miesto

2.miesto

3.miesto


Pavel Lemberger
SOŠ a SOU Písek

PDF projekt

Juraj Metke
SPŠS a geodetická Bratislava

PDF projekt

Jiří Vozdecký
SPŠS Brno

PDF projekt

Výsledky - Slovensko

1.miesto

2.miesto

3.miesto


Juraj Metke
SPŠS a geodetická Bratislava

PDF projekt

Martin Horváth
SPŠS a geodetická Bratislava

PDF projekt

Michal Kalina
SOŠ Rožňava

PDF projekt