17.ročník študentskej súťaže

Téma súťaže:

HORIZONTÁLNY HYBRID A KONVERZIA VEREJNÉHO PRIESTORU
Multifunkčný mestský areál v priestore bývalých Zoborských kasární v Nitre

Motto:

“Je potrebné brániť sa vymazaniu histórie, je potrebné reagovať na históriu, je potrebné otvoriť sa budúcnosti.”

(Daniel Libeskind, 1999)

 

Ceny

1.cena - 042 079
Dubeňová Ľubica
Bašová Michala
FA STU Bratislava
2.cena - 131 168
Borščová Barbara
Šranko Richard
FA STU Bratislava
3.cena - 235 648
Kvasničková Lenka
Čičala Michal
FSv ČVUT Praha

Odmeny Xella

Odmena: 130 890
Hudec Martin, Bergerová Katarína
FA STU Bratislava
Odmena: 281 989
Štefanková Jana
FA STU Bratislava
Odmena: 357 821
Valeková Ivana, Bartková Darina, Sopoušková Petra, Záthurecká Zuzana,
FA VUT Brno

Viac tu

 • Zadanie
 • Zasadanie poroty
 • Fotogaléria
 • Súťažné projekty

Zadanie Študentskej súťaže

Sťahujte tu...

Student Competition description

Download here...

Dokument na stiahnutie

Podklady pre studentskú súťaž - ZIP (117 MB)

Dokumenty obsiahnuté v ZIP súboru:

 • 3D model - *.3ds,*.max, *.pln, *.skp
 • podklady v CAD (DWG)
 • základné fuknčné a územno priestorové členenie areálu
 • lokalizácia a vstupy do územia
 • letecká snímka, ortofotomapa
 • riešene okolí a funkcie v okolí
 • územný plán, inženierské siete, katastrálna mapa
 • pamiatkovo chránené objekty
 • návrh na vyhlásenie veci na národnú kultúrnu pamiatku
 • história Nitry a Martinského vrchu

Prístupné len registrovaným účastníkom. Registrovaný účastník dostane heslo pre rozbalenie ZIP súboru.

Download

Documents for download - ZIP (117 MB)

Documents included in ZIP file:

 • 3D models - *.3ds,*.max, *.pln, *.skp
 • files for CAD (DWG)
 • territorial division of the area
 • lokalization and entry into the territory
 • aerial photos, orthophoto
 • designed around and feature around
 • land plan, cadastral map, networks
 • historically protected buildings
 • proposal for a declaration objects to a national cultural monument
 • history of Nitra a Martin - hill

To registered participants. Registered participants receive a password to read ZIP file.

Mediální partneri - SK

Mediálni partneri CZ

Zasedanie poroty

Protokol zo zasadnutia poroty

PROTOKOL zo zasadnutia poroty ...